Kāda Facebook lietotāja publicējusi ierakstu ar ASV biologa Roberta Melona video. Tajā viņš maldina par Covid vakcīnām un stāsta, ka vairāk nekā 17 tūkstoši ārstu un zinātnieku esot parakstījuši deklarāciju, kurā prasīts vakcināciju pārtraukt. Taču pašā deklarācija vietnē norādīti tikai 67 cilvēki, turklāt to var parakstīt jebkurš, nesniedzot pierādījumus par savu profesiju vai izglītību.

Ierakstā teikts:

Globālā k@vid samita līderis DR. ROBERTS MELONS (mRNS v@kcīnu izgudrotājs) vairāk nekā 17 000 medicīnas speciālistu vārdā PIEPRASA IZBEIGT v@kcināciju!”

“Globālais Covid samits” (ang. – Global Covid Summit) ir aktīvistu kolektīvs, kas iestājas pret Covid-19 vakcināciju. Viens no tā līderiem ir ASV biologs Roberts Melons, kurš regulāri izplata dezinformāciju par Covid-19 vakcīnām un nekorekti sauc sevi par mRNS vakcīnu izgudrotāju. Pfizer un Moderna Covid potes balstās uz mRNS tehnoloģijām, kuru pamatu izstrādē pagājušā gadsimta 80. gados piedalījās Melons. Taču viņa atklājumi ir tikai neliela daļa no darba, kurā piedalījās tūkstošiem pētnieku un kura rezultātā tika izstrādātas mRNS vakcīnas. Šo iemeslu dēļ nav pareizi viņu dēvēt par mRNS vakcīnu izgudrotāju. Kopš pandēmijas sākuma Melons nodarbojies ar pretvakcinācijas aktīvismu. Par viņu iepriekš rakstījis arī Re:Check (šeit). 

Video redzama kolektīva preses konference. Tajā Melons stāsta:

Es un mani kolēģi runāsim ar jums no sirds par to, ko esam novērojuši un iesakām kā Globālā Covid samita komanda, kas sastāv no vairāk nekā 17 000 ārstiem un zinātniekiem no visas pasaules. Mēs deklarējam (un dati to apstiprina), ka Covid-19 eksperimentālās ģenētiskās terapijas injekcijas ir jābeidz.”

Nav pierādījumu, ka Melona minēto deklarāciju parakstījuši 17 tūkstoši ārstu un zinātnieku. Lai pievienotos samita “komandai”, ir vienkārši jāaizpilda interneta anketa. Publiski norādīti tikai 67 parakstītāju vārdi un profesijas, bet pārējie ir anonīmi. Proti, kolektīvs sagaida, ka viņiem par parakstītāju skaitu un kompetenci ticēs uz vārda. Ņemot vērā Melona regulāro maldināšanu par Covid vakcīnām, viņa godīgums šajā situācijā ir apšaubāms.

Melons, iespējams, cenšas radīt nepareizu priekštatu, ka liela daļa jomas ekspertu ir skeptiski par Covid vakcīnām vai ka šķeļas viņu viedokļi. Cilvēki par šo jautājumu nav labi informēti. Piemēram, kādā 2022. gada pētījumā tika secināts, ka 89% Čehijas ārstu uzticas Covid-19 vakcīnām, kamēr sabiedrība domā, ka tikai pusei valsts ārstu ir šāds viedoklis. Pētījuma autori norāda, ka varētu būt vainojama mediju vēlme palikt neitrāliem un vienādā mērā atspoguļot abu pušu uzskatus, pat tad, ja vienu pārstāv jomas eksperti, bet otru – ne. Šāda situācija ir konstatēta arī ziņošanā par citiem sabiedrībā daudz apspriestiem tēmatiem, piemēram, klimata pārmaiņām un vakcīnu saistību ar autismu, kuros teju visi jomas eksperti ir vienisprātis.

Melons arī nepamatoti stāsta, ka vakcinētie slimo un mirst biežāk nekā nevakcinētie:

Turklāt jaunākie dati liecina, ka, salīdzinot ar nevakcinētajiem cilvēkiem, vakcinētajiem ir lielāka iespēja saslimt, tikt inficētiem vai pat nomirt.”

Melons nenorāda, kur pieejami šādi dati, un neprecizē, vai runā par nāvēm no Covid-19 vai kopumā. Apskatīsim datus par Latviju un ASV, kur dzīvo Melons. ASV Slimību kontroles centra (CDC) dati liecina, ka vakcinētie retāk slimo ar Covid un no tā arī retāk mirst. Latvijas Veselības statistikas datubāzē redzams, ka redzams, ka arī Latvijā vakcinētie proporcionāli iedzīvotāju skaitam miruši retāk.

Avots: Latvijas Veselības statistikas datubāze

CDC nav datu par kopējo mirstību pa vakcinācijas grupām, bet šāda informācija pieejama Latvijas Veselības statistikas datubāzē – pēdējos divos gados vakcinētie arī kopumā miruši retāk.

Avots: Latvijas Veselības statistikas datubāze

Video laikā Melons maldina arī par tematiem, par ko Re:Check rakstījis iepriekš: ka Covid vakcīna esot gēnu terapijas metode (šeit), ka jaunieši no slimības nemirstot (šeit) un par Covid pošu bīstamību (šeit).

Secinājums: Nav pierādījumu, ka 17 tūkstoši ārstu un zinātnieku būtu parakstījuši deklarāciju, kurā aicināts apturēt vakcināciju pret Covid-19. Deklarācijā ir norādīti tikai 67 ārsti un zinātnieki – pārējie ir anonīmi. Potēšanās pret Covid-19 nav saistīta ar lielāku mirstību.

Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam sešas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs), trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.