Trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas

Covid-19 vakcinācijas pretinieki jau izsenis piesauc retās pošu blaknes miokardītu un perikardītu. Šogad jūnijā viņiem pievienojās arī portāls NRA, kurš ar kliedzošu virsrakstu – “miokardīts un perikardīts rodas tikai pēc Covid-19 vakcinācijas” – pārstāstīja kāda pētījuma saturu. Virsraksts ir maldinošs, jo pēc tā nav noprotams, ka runa ir tikai par bērniem un pusaudžiem, ka pētījums vēl ir tikai nerecenzēta manuskripta stadijā un ka vairums zinātnieku nonākuši pie pretējiem secinājumiem.

6. jūnijā portāls NRA publicēja rakstu par kāda Lielbritānijas pētījuma manuskriptu, kurā apkopoti dati par 5–15 gadus veciem, pret Covid vakcinētiem un nevakcinētiem bērniem. NRA pētnieku veikumu pasniedz ar šādu virsrakstu:

“Pētījums: miokardīts un perikardīts rodas tikai pēc Covid-19 vakcinācijas, nevis infekcijas.”

Daloties ar ierakstu Facebook, NRA raksta: “Miokardīts un perikardīts ir sirds iekaisuma stāvokļi, kas, lai arī reti, var izraisīt smagas komplikācijas un pat nāvi. Pētījumā salīdzināja vakcinētās un nevakcinētās personas, ņemot vērā saņemto vakcīnas devu skaitu.”

Miokardīts ir sirds muskuļa jeb miokarda iekaisums, bet perikardīts – sirds apvalka jeb perikardija iekaisums. Ne pēc NRA virsraksta, ne Facebook paraksta nav noprotams, ka pētījumā runāts ir tikai par nepilngadīgajiem. Lai gan Facebook ierakstā minētas nāves, pētnieki nevienu letālu gadījumu nebija konstatējuši. Arī cilvēki, kas ar šo rakstu dalījušies, runā par pieaugušajiem, bet kāda vakcīnu pretiniece to izplatījusi tālāk ar komentāru par masu nāvēm.

Šā pētījuma autori apkopoja Lielbritānijas veselības datubāzē OpenSAFELY-TPP pieejamo informāciju par bērniem, kas 2021. gada augustā bija 5–15 gadus veci. Kopumā viņi ieguva datus par vairāk nekā 1,3 miljoniem nepilngadīgo, no kuriem 39% bija saņēmuši vienu vai divas Pfizer ražotās Covid vakcīnas devas. Nepilngadīgos sadalīja divās grupās: bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem un 12 līdz 15 gadus veci pusaudži.

Vakcinēto pusaudžu grupā konstatēja trīs miokardīta un deviņus perikardīta gadījumus, bet jaunāko bērnu grupā bija trīs perikardīta gadījumi. Kopumā risks saskarties ar šiem iekaisumiem pēc pirmās devas bija 2,7 uz 100 000 devu (0,0027%), bet pēc otrās potes – viens uz 100 tūkstošiem devu (0,001%).

NRA vienā teikumā piemin arī citus pētījumus: “Pretēji dažiem citiem pētījumiem, kas liecina par lielāku miokardīta risku pēc inficēšanās, šajā pētījumā šādi gadījumi pēc inficēšanās netika atklāti.” Stāstīt, ka tas secināts “dažos citos pētījumos” ir maldinoši, jo pie šāda secinājuma nonākts vairākos akadēmiskos pētījumu apkopojumos par nepilngadīgajiem. Pretēji NRA virsrakstā paustajam arī pieaugušajiem miokardīts un perikardīts biežāk saistīts ar saslimšanu ar Covid.

NRA rakstā noklusēts, ka Lielbritānijas pētījumā vakcinēšanās samazināja ar Covid saistītos riskus. Piemēram, nevakcinētajiem pusaudžiem bija par ceturtdaļu lielāka varbūtība saķert Covid. Tāpat nevakcinētajiem bija par 40% lielāks risks slimības dēļ nonākt neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā un par 42% lielāks risks tikt hospitalizētiem (kopumā šie riski bija ļoti zemi). Par bērniem pētnieki nevarēja spriest.

Kā minēts, pētījums vēl nav recenzēts un ir publicēts tikai atvērtās piekļuves platformā MedRxiv. NRA rakstā to nemin. Tas, ka manuskripts atrodas MedRxiv, neko neliecina par pētījuma kvalitāti. Pirms akadēmiskie žurnāli izlemj publicēt kāda pētījuma rezultātus, tiek veikta tā sauktā zinātniskā recenzēšana jeb peer-review. Proti, redakcija izvēlas kvalificētus jomas ekspertus, kas piedalās manuskripta izvērtēšanā – pārbauda pētījuma dizainu, darbā izmantotās metodes, statistisko analīzi, rezultātu interpretāciju un citus aspektus. Dažkārt recenzenti pieprasa, lai pētnieki veic papildu eksperimentus. Savukārt MedRxiv šādu recenzēšanu neveic. Platforma tikai pārliecinās, ka manuskripta saturs ir saistīts ar zinātni, ka tas nav plaģiāts un ka tā saturs nav bīstams vai nelegāls. Iespējams, recenzēšanas laikā pētnieki pārskatīs savas metodes, veiks papildu eksperimentus, nonāks pie citiem secinājumiem vai tieši otrādi – iegūs spēcīgāku pamatojumu savai hipotēzei. Dažkārt paiet vairāki gadi, līdz manuskripts pārtop recenzētā akadēmiskā publikācijā.

Secinājums: NRA virsraksts neatspoguļo Lielbritānijas pētījuma saturu. Pētījumā ir analizēti tikai bērni un pusaudži, nevis sabiedrība kopumā. Vairumā pētījumu novērots, ka pēc Covid infekcijas bērniem,pusaudžiem un pieaugušajiem ir lielāks risks saskarties ar miokardītu un perikardītu nekā pēc mRNS Covid vakcīnas.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!

Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam sešas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs), trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. 


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.