Sociālajos medijos izplatīti vairāku skolām adresējamu iesniegumu paraugi, aicinot vecākus tā vērsties pret Covid-19 testu veikšanu skolēniem. Tajos izteiktie argumenti ir nepamatoti. Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) valdes priekšsēdētājs Rūdolfs Kalvāns norāda – vairākās skolās tiešām šie iesniegumi saņemti un noslogojuši skolas personālu.

Kalvāns, kurš pats ir Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors, sarunā ar Re:Check stāsta, ka augusta beigās un septembra sākumā gan direktoriem, gan citam skolu personālam nācās cīnīties ar dažādiem iesniegumiem un mutiski paustiem iebildumiem pret skolēnu testēšanu un citiem ierobežojumiem. Viņš stāsta: “Mums LIVA radās iespaids, ka pašās augusta beigās tiešām vecāki paši vai ar kaut kādu padomdevēja palīdzību mēģināja “nospiest” skolas juridiski.” Vēstulēs ir atsauces uz dažādiem likumiem, tās rakstītas stilā, kādā vecāki parasti nekomunicē, saka Kalvāns. Turklāt tematiski un stila ziņā vēstules esot ļoti līdzīgas. 

Kalvāns stāsta, ka visbiežāk pausta neapmierinātība ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem un apstrīdēta to atbilstība Satversmei. Tāpat vecāki iebilduši, ka skolas nepretojas valstī noteiktajai kārtībai, arī apstrīdējuši vīrusa bīstamību, pauduši bažas par vakcīnu ietekmi uz bērnu veselību un testēšanai nodoto siekalu paraugu izmantošanu. Tas, cik veiksmīgi skolas ar to tiek galā, atkarīgs no direktoru juridiskajām iemaņām, saka Kalvāns. Dažiem direktoriem pat nācies vērsties pēc palīdzības pie pašvaldību juristiem. Arī Kalvāns vairākiem direktoriem izsūtījis vienu no savām atbildes vēstulēm kā paraugu, lai atbildes sniegšana aizņemtu mazāk laika.

Re:Check novēroja, ka vairāki iesniegumu paraugi publicēti sociālajos medijos Facebook un Telegram. Populārākajā ierakstā, ar ko dalījušies vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku, pievienotas saites uz trīs iesniegumu paraugiem. To saturs ir līdzīgs, tikai nedaudz pielāgots, lai vecāki var izvēlēties paraugu, kas vairāk atbilst viņu sūdzību būtībai. Kalvāns apstiprināja, ka skolas saņēmušas gan šos, gan citus ļoti līdzīgus iesniegumus.

Analizējām iesniegumos lietotos argumentus. Iesniegumos rakstīts:

“Ar šo paziņoju, ka izglītības iestādei, atbilstoši Pacientu tiesību likuma 10.pantam, Ārstniecības likuma 1.panta 1., 3. un 11.punktiem, UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas 6.panta 1.punktam nav tiesību veikt jebkādas medicīniskās manipulācijas ar bērnu, tai skaitā un ne tikai veikt testēšanu, vakcināciju, pieprasīt, ievākt un apstrādāt informāciju par bērna medicīniskajiem (sensitīvajiem) datiem.” 

To, vai skolas tiešām pārklāpj Pacientu tiesību un Ārstniecības likumu, kā arī minēto UNESCO deklarāciju, vaicājām Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes lektorei Karinai Palkovai. Viņa skaidro, ka izglītības iestādēm tiešām nav tiesību piedāvāt medicīniskos pakalpojumus, taču šajā gadījumā skolas to arī nedara. Palkova uzsver: “Izglītības iestāde neveic testēšanu. Kas ir testēšana? Testēšana ir pakalpojums, kuru sniedz laboratorijas. Pēc būtības – materiāla izpēte un rezultātu sniegšana. To nedara skolotāji, to nedara skola. Skola tehniski, administratīvi nodrošina šo procesu.” Tātad izglītības iestāde ir tikai organizators, pašu medicīnas pakalpojumu sniedz laboratorija, norāda eksperte.

“Brīdinu Jūs, ka par prettiesiskām medicīniskām manipulācijām izglītības iestādē paredzēta kriminālatbildība Krimināllikumā 71.pantā Genocīds, 137.pantā Neatļauta ārstniecība”

Palkova skaidro, ka, tā kā solas nesniedz medicīniskus pakalpojumus, uz tām arī neattiecas pieminētais Krimināllikuma pants par neatļautu ārstniecību. 

Arī pants par genocīdu nav piemērojams, norāda eksperte. Krimināllikuma pantā Genocīds teikts, ka tas paredz atbildību par  “tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases vai noteiktas reliģijas cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļus nogalinot, nodarot viņiem dzīvībai vai veselībai bīstamus miesas bojājumus vai novedot viņus līdz psihiskai saslimšanai, tīši radot viņiem tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus fiziski iznīcina, lietojot līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, vai nododot bērnus piespiedu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā.”

Juriste Palkova stāsta, ka skolēnu siekalu testus nevar sasaistīt ar genocīdu: “Tas ir noziegums pret cilvēci, pret cilvēces mieru. Mērķis – iznīcināt cilvēkus. Ir jābūt konkrētam mērķim, pierādāmam mērķim, ka tā tiek darīts. Vai mēs iznīcinām cilvēci ar testēšanu?” 

“Vēršu Jūsu uzmanību, ka bērnu tiesības iegūt izglītību un izglītības iestādes pienākums nodrošināt bērnu ar izglītības iegūšanu noteiktas LR Satversmes 112.pantā, Izglītības likuma  3., 4.pantā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.pantā. Kā arī, liedzot manam bērnam iegūt izglītību tikai dēļ tā, ka bērns neveiks Covid-19 testu, tiks pārkāpts Izglītības likuma 3.1 pants, realizējot atšķirīgu attieksmi pret manu bērnu, tas ir diskrimināciju.”

Palkova stāsta, ka šī ir visneviennozīmīgāk vērtējamā iesnieguma daļa. Iegūt izglītību ir nozīmīgas un neapstrīdamas cilvēka, īpaši bērnu, pamattiesības, viņa norāda. Taču pandēmija ir unikāla situācija. “Visi lēmumi, kas attiecas arī uz izglītību, būtu jāvērtē kopsakarā ar ļoti daudziem apstākļiem, arī ņemot vērā epideomioloģisko situāciju, tās iespējamo pasliktināšanos,” viņa stāsta. Lēmumi Covid laikā neizbēgami aizskar indivīdu intereses un tiesības, pauž juriste, taču jāvērtē, vai tie ir samērīgi pret mērķi sargāt sabiedrības veselību. Palkova skaidro: “Bērna pamattiesības no vienas puses ir aizskartas, mēs ierobežojam izglītību, taču kāds no tā ir labums mums visiem? Ko iegūst sabiedrība? Kas notiks, ja mēs atļausim visiem netestēties, nevakcinēties un apmeklēt skolu? Vai tad nebūs sliktāk?” Viņa stāsta, ka atbildes uz šiem jautājumiem laika gaitā var mainīties.

Juriste norāda, ka ierobežojumu vērtēšanā varētu palīdzēt Tiesībsarga biroja atzinumi. Augustā Tiesībsargs publicēja atzinumu par attālinātajām mācībām. Tajā Tiesībsargs norāda, ka “attālinātās mācības negatīvi ietekmē bērna tiesības uz izglītību”. Taču vēstulē arī pausts: “Gan valdībai, gan Saeimai lēmumi par īstenojamajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai ir jāpieņem sarežģītā un iepriekš nepieredzētā sociālā un politiskā situācijā. Šie lēmumi jebkurā gadījumā aizskars indivīdu intereses un tiesības, un to samērīgumu ir grūti paredzēt.” Tiesībsargs arī vērtējis Ministru kabineta noteikumus, kas ļauj studijas klātienē turpināt tikai studentiem ar sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu. Atzīts, ka nav konstatējams cilvēktiesību pārkāpums un ierobežojums atbilst Satversmei. Skaidrojumā norādīts: “Lai augstskola varētu atjaunot studiju procesu klātienē, tai ir jāveic noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Tā kā šobrīd pasaulē vienīgie pieejamie līdzekļi iespējami infekcijdrošas vides panākšanā ir vai nu vakcinācija, vai pārslimošanas fakts, tad augstskolu izvēles iespējas ir tikpat ierobežotas, lai nodrošinātu drošu studiju procesu.”

Sociālajos medijos publicētajos isniegumos vēl skolām lūgts:

“Iesniegt man rakstisku apliecinājumu, ka mana bērna siekalu materiāls netiks izmantots gēnu, DNS un šūnu apstrādei. Šādu atļauju es nedodu, ar šo iesniegumu aizliedzot Jums un trešajai personai izmantot mana bērna DNS materiālu ārpus Covid-19 vīrusa diagnostikas”

Tā kā sociālajos medijos bieži paustas bažas, ka testa rezultāti tiks izmantoti kādiem citiem testiem vai tiks nodoti kādām trešajām pusēm, vaicājām laboratorijām, kā tās rīkojas ar siekalu paraugiem pēc Covid-19 testa veikšanas. 

Skolēnu testēšanās iesaistītas četras laboratorijasMFD laboratorija, E.Gulbja laboratorija, Centrālā laboratorija un BIOR. MFD laboratorija atbildi nesniedza, taču pārējo laboratoriju atbildes sakrita. Laboratorijas skaidroja, ka veic testu, lai noteiktu SARS-CoV-2 vīrusu siekalu paraugos. Citām manipulācijām vai izmeklējumiem paraugu neizmanto. Siekalu paraugus arī nenodod trešajām pusēm, izņemot Nacionālajai References laboratorijai, kas veic kvalitātes kontroli. Tai nodod arī paraugus, kuru rezultāti bijuši neskaidri. Tāpat daļu paraugu nodod gan References laboratorijai, gan zinātniskajam institūtam Bior, lai noteiktu vīrusa paveidus un varētu monitorēt to izplatību sabiedrībā. Pārējos paraugus kā bīstamus atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas tos iznīcina. Bior norāda, ka pēc testēšanas paraugus iznīcina augstā temperatūrā.

Pēc Kalvāna teiktā arvien vairāk vecāku izvēlas bērnus izņemt no klātienes skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati apstiprina tālmācības skolu popularitātes pieaugumu, īpaši mazākajās klasēs.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.