Noteiktām grupām atcelsim nekustamā īpašuma nodokli, nodrošināsim iespēju ar pašvaldību sazināties krieviski un pilsētas 1.slimnīcai atjaunosim neatliekamās palīdzības statusu. Šie ir daži no konkrētiem, taču maldinošiem solījumiem politisko partiju Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu programmās.

Domes ārkārtas vēlēšanām 29.augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) kandidātu sarakstus iesniegušas 15 partijas. Re:Check pārskatīja visu partiju programmas. Par maldinošiem uzskatām trīs veidu solījumus – tādus, kuru izpilde vispār nav pašvaldības kompetencē, kuri būtu pretrunā ar likumu vai arī kuros solītais ir spēkā jau pašlaik.

Vairāki lasītāji Re:Check ir norādījuši uz dažu programmu finansiālo ietilpību – tās sola tik daudz, ka jāšaubās, vai Rīgai tam vispār pietiktu naudas. Re:Check finansiālo aspektu neanalizēja, jo tas nozīmētu vērtēšanu pēc subjektīviem un pašlaik pilnībā neparedzamiem faktoriem.

Vairākas partijas programmās runā par nepieciešamību atvieglot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumus, un dažu solījumi nav reāli. Piemēram, Jaunā konservatīvā partija (JKP) raksta: “Pensionāru mājokļiem vērtībā līdz €100 000 ar zemi vērtībā līdz €10 000 NĪN būs 0%.”

Nulles procenta likme jeb nodokļa atcelšana nav iespējama, vadoties pēc pašreizējiem likumiem. Likums Par nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībām ļauj noteikt nodokļa atvieglojumus atsevišķām cilvēku grupām 90, 70, 50 vai 25% apmērā. Pašvaldības drīkst arī lemt par nodokļa likmēm koridorā no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. To, ka likums neparedz iespēju pašvaldībai noteikt 0 procentu likmi jeb nodokli atcelt vispār, Re:Check apstiprināja Finanšu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība.

JKP saraksta līdere Linda Ozola Re:Check sacīja, ka “pašvaldībai vienmēr ir iespēja veidot sociālā atbalsta programmas”. Ja attiecīgā cilvēku grupa saņemtu 90% atlaidi, šī JKP jaunieviestā programma nosegtu arī pārējos NĪN maksājuma 10% procentus. Re:Check ar Ozolu sazinājās dažas dienas pirms saraksta iesniegšanas CVK, un tobrīd partija vēl nebija rēķinājusi, cik cilvēkiem šāds pabalsts būtu nepieciešams un cik tas izmaksātu.

Maldina arī Latvijas Krievu savienība, kas raksta: “Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un papildus atbrīvosim no nodokļa dzīvojamās platības pirmos 50 kvadrātmetrus.” Arī šāda veida atbrīvojumu no nodokļa likums nepieļauj. “Likums nav akmenī cirsts,” Re:Check sacīja saraksta līderis Miroslavs Mitrofanovs. Partija ievēlēšanas gadījumā varot vienoties ar citiem partneriem domē un vērsties ar attiecīgu piedāvājumu valdībā.

Vēl lielāku pretimnākšanu NĪN maksātājiem sola partija Jaunā Saskaņa, kuras saraksta priekšgalā ir iepriekš par krāpšanu un dokumentu viltošanu tiesātā Tatjana Kargina: “Atcelt NĪN katram, vienīgajam mājoklim, pārliekot nodokļu slogu uz vairāku nekustāmo īpašumu īpašniekiem, uz otro, trešo utt. nekustāmā īpašuma nodokli.” Arī šis solījums nav izpildāms, jo NĪN atcelšana nav pašvaldības spēkos.

Cita populāra tēma programmās ir skolas un bērnudārzi. Partija KPV LV programmā raksta: “Pavisam vienkārši – ikvienam bērnam jābūt pašvaldības apmaksātai vietai bērnudārzā, bezmaksas pamata, vidējai vai profesionālajai izglītībai.”

Rīgā nepietiek vietu pašvaldības bērnudārzos, un ģimenēm, kuru bērni tāpēc apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, liela daļa izmaksu ir jāsedz pašiem. To sola risināt arī citas partijas. Taču Rīgā tāpat kā citur Latvijā ir bezmaksas pamata, vidējā un profesionālā izglītība, līdz ar to šis teksts ir maldinošs.

Partija Jaunā Saskaņa raksta: “Nodrošināt brīvu iespēju izvēlēties, kādā valodā apgūt izglītību Rīgas skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.” Izvēles iespējas, vai laist bērnu skolā ar latviešu valodas vai skolā ar mazākumtautību izglītības programmu pastāv jau tagad. Taču saskaņā ar Izglītības likumu mazākumtautību izglītības programmās sākumskolā vismaz puse mācību jānodrošina latviešu valodā, savukārt pamatskolā – vismaz 80% apjomā, līdz ar to pašvaldības skolās mācības tikai krievu valodā nav iespējamas. Šajā ziņā neskaidrs ir arī JKP solījums: “Izglītība latviešu valodā – visās Rīgas skolās.” Tas, ka visās skolās liela daļa mācību jānodrošina latviešu valodā, ir spēkā jau pašlaik. Ozola Re:Check sacīja, ka, lai gan tiesa, ka latviešu valodas izmantojumu izglītībā nosaka likums, JKP mērķis esot nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.

Valodas lietojumam pašvaldības iestādēs programmā pieskaras Latvijas Krievu savienība: “Nodrošināsim iespēju lietot krievu valodu saziņā ar pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm.” Pašlaik Valsts valodas likums nosaka, ka “Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā”, izņemot gadījumus, kad dokumentam nodrošināts arī tulkojums vai tas tiek iesniegts no ārvalstīm. Mitrofanovs Re:Check sacīja, ka iedzīvotāju, piemēram, e-pastā Rīgas Namu pārvaldniekam nosūtīti jautājumi nav uzskatāmi par dokumentu, un noteikumi par valodu lietošanu informācijā ļauj pēc personas lūguma mutiski un rakstiski to informēt arī citās valodās. Taču, piemēram, Valsts valodas centrs pirms dažiem gadiem sodīja bijušo Rīgas mēru Nilu Ušakovu par pašvaldības saziņu krieviski sociālajos medijos, un sodu neatcēla arī tiesa.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) programmā sola: “Atjaunosim pilsētas 1.slimnīcai neatliekamās palīdzības slimnīcas statusu”. Arī šo solījumu pašvaldība viena izpildīt nevar, tā kā slimnīcu statusu jeb līmeni un attiecīgi no valsts budžeta apmaksājamo pakalpojumu klāstu nosaka valdība. Diskusija par to, ka 1.slimnīcai būtu jāatjauno pirms 11 gadiem ekonomiskās krīzes laikā atņemtais neatliekamās medicīniskās palīdzības statuss, ir atsāktas vairākkārt, taču līdz šim vienošanās nav panākta. ZZS saraksta līderis Viktors Valainis Re:Check sacīja, ka pašvaldība var izveidot nodaļu un runāt ar Veselības ministriju par pakalpojumu apmaksu. Viņš esot pārliecināts, ka ZZS tas izdosies.

Savukārt Rīcības partija raksta: “Azartspēles Rīgas pilsētas teritorijā atļautas piecu zvaigžņu viesnīcu telpās.” Pašlaik Azartspēļu un izložu likums nosaka, ka pašvaldības atļauja nav nepieciešama azartspēļu organizēšanā ne tikai piecu, bet arī četru zvaigžņu viesnīcās. Likums pašlaik arī nedod pašvaldībai tiesības brīvi aizliegt azartspēļu rīkošanu jebkurā vietā.

Vairākas partijas sola mazināt birokrātiju pašvaldības struktūrās. JKP raksta: “Rīgas būvvalde un kapitālsabiedrības iedzīvotājiem atbildi sniegs ne vēlāk kā 30 dienu laikā.” Taču vismaz būvvaldei, kas ir pašvaldības iestāde, Iesniegumu likums un Informācijas atklātības likums jau tagad liek atbildi sniegt ne ilgāk kā mēneša laikā, bet, ja informāciju lūgts sniegt elektroniskā veidā un nav nepieciešama papildu informācijas apstrāde – pat desmit dienu laikā. Ozola Re:Check skaidroja, ka, lai arī likums šo normu jau nosaka, ir ļoti daudz sūdzību par ilgo dokumentu kārtošanu un atbildēm ne pēc būtības – to partija mainīšot. Tomēr Tiesībsarga birojā Re:Check pastāstīja, ka domnieki var ietekmēt, cik ātri iedzīvotājiem atbild kapitālsabiedrības, prasot tām ievērot labas korporatīvās pārvaldības principus.

Iepriekšējos gados Rīgā pie varas bijusī partija Saskaņa programmā vairāk nekā citas atskatās pagātnē un runā par politiskajiem konkurentiem. Tā raksta: “Vispirms prettiesiski no amata tika atstādināts Rīgas mērs Nils Ušakovs, pēc tam ar nodevēju palīdzību atlaida domi.” Taču apgalvojumam par prettiesisku atstādināšanu nav pamata. Administratīvā rajona tiesa noraidīja Ušakova sūdzību par viņa atstādināšanu no domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas un atzina viņa atstādināšanu par tiesisku. Ušakovs spriedumu pārsūdzējis. Saskaņa programmā arī raksta: “”Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas izpildījusi visus savus vēlētājiem dotos solījumus sociālajā jomā.” Tā nav taisnība. Iepriekšējās vēlēšanās 2017.gadā viens no Saskaņas galvenajiem solījumiem bija izveidot vairākas municipālās aptiekas, lai samazinātu medikamentu cenas, kas esot “akūta sociāla problēma”. Jau toreiz bija skaidrs, ka tas ir tukšs solījums, jo konkurences nosacījumi nepieļauj šādu pašvaldības iejaukšanos tirgū. Pašvaldības aptiekas Rīgā tā arī netika atvērtas, Re:Check apliecināja Zāļu valsts aģentūrā.

Jānorāda, ka programmas ir ļoti atšķirīgas gan pēc satura, gan formas – vienās minētas detalizētas summas, precīzi izmērāms darbu apjoms un termiņi. Savukārt citās skaitļu ir maz un dominē nekonkrēti solījumi kā “rūpēsimies”, “uzklausīsim”, “veicināsim” un “atbalstīsim” – šāda veida piedāvājumos maldinošu solījumu tikpat kā nav.


Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Projektu Re:Check līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.