Kas ir Re:Check

Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica faktu pārbaudes sadaļa. Lasi tālāk par misiju, uzdevumiem un pārbaudes metodēm.

Mūsu uzdevums

Re:Check uzdevums ir gādāt, lai sociālo tīklu laikmetā cilvēki saņemtu patiesu informāciju. Mēs pārbaudām, vai patiesībai atbilst politiķu, amatpersonu un citu viedokļu līderu publiski pausti izteikumi, dažādu organizāciju paziņojumi un sociālo tīklu vietnēs izplatītas ziņas.

Kā izvēlamies, ko pārbaudīt

Pārbaudei atlasām izteikumus vai paziņojumus, kuru pamatā ir fakti, nevis viedokļi. Visu pārbaudīt nav iespējams, tāpēc dodam priekšroku nozīmīgiem un aktuāliem apgalvojumiem. Nepievēršam uzmanību vispārzināmiem faktiem, bet gan tādai informācijai, kuru lasot, dzirdot vai redzot, mums rodas jautājums – vai tiešām tā ir? Sekojot sociālo tīklu saturam, atlasām ziņas un apgalvojumus, par kuriem runā vai ar kuriem dalās plašs cilvēku loks. Faktu pārbaudei gaidām pieteikumus arī no mūsu lasītājiem. Ja tev kāda ziņa vai apgalvojums šķiet faktoloģiski apšaubāms, raksti mums e-pastā recheck@rebaltica.com vai sūti mums ziņu sociālajos medijos. Kopš 2020. gada marta Re:Baltica ir Meta oficiālā faktu pārbaudes partnere. Tas nozīmē, ka pārbaudām potenciāli maldinošus un nepatiesus Facebook un Instagram ierakstus ar iespēju pievienot tiem mūsu publikāciju ar norādi uz informācijas atbilstību vai neatbilstību faktiem. Par mūsu sadarbību ar Meta vairāk lasiet šeit.

Kā mēs pārbaudām

Lai noskaidrotu, vai izteikums atbilst patiesībai, nepaļaujamies uz citu cilvēku viedokļiem, bet meklējam pierādījumus dokumentos, pētījumos, datu bāzēs. Ja nevaram atrast informācijas avotus paši, lūdzam palīdzību to meklēšanā attiecīgo nozaru ekspertiem. Katrā faktu pārbaudē norādām, kādus avotus esam izmantojuši un pievienojam interneta saites, lai lasītājs varētu pārliecināties arī pats. Mēs cenšamies sazināties ar izteikuma autoru (ja tas ir zināms), lai noskaidrotu, kur ņemta informācija, un uzklausītu pamatojumu, bet, ja saziņa nav iespējama vai nav notikusi, norādām, kāpēc. Izņēmums ir cilvēki, kuri regulāri un daudzkārt izplata maldinošu informāciju un nepatiesus faktus un vairākkārt nav atbildējuši uz mūsu lūgumu sniegt informācijas avotus.

Visus rakstus pirms publicēšanas pārbauda redaktors, vairumā gadījumu – redaktors un vēl viens žurnālists. Par vērtējumu vienojas raksta autors un redaktors, bet atšķirīga viedokļa gadījumos piesaista vēl vienu žurnālistu.

Ja Re:Check rakstā analizētā apgalvojuma autors uzskata, ka mūsu vērtējums ir neatbilstošs, tas apstrīdams, sūtot vēstuli redakcijai (recheck@rebaltica.com ) vai izmantojot Meta sniegto vērtējuma apstrīdēšanas iespēju. Ja arī pēc tam autora un Re:Check komandas viedoklis par vērtējumu atšķiras, lēmuma pieņemšanā tiek iesaistīti divi Re:Baltica žurnālisti, kas ikdienā nestrādā faktu pārbaudē. Ja iesniedzēju neapmierina Re:Baltica gala atbilde, mūsu darbu iespējams apstrīdēt Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas padomē vai Latvijas Mediju ētikas padomē.

Kā piešķiram vērtējumu

Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes:

Patiesība – apgalvojums atbilst patiesībai, izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms.

Tuvu patiesībai – apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes

Puspatiesība – apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Trūkst konteksta– tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas

Ētikas principi

Re:Baltica princips ir neatkarīga, atklāta un godīga žurnālistika. Visi Re:Baltica žurnālisti savā darbā ievēro Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksu.

Neitralitāte 

Re:Baltica un Re:Check saturu neietekmē ne valsts institūcijas, ne politiskās partijas, ne atsevišķi politiķi, ne organizācijas, no kurām saņemam finansējumu. Mēs, Re:Check žurnālisti, pārbaudāmos apgalvojumus atlasām, analizējam un vērtējam, norobežojoties no savām politiskajām simpātijām un saglabājot neitralitāti. Cenšamies, lai līdzīgā apjomā un ar vienotu pieeju tiktu pārbaudīti visu uz politiskās skatuves esošo partiju un politisko virzienu pārstāvju izteikumi. Mēs nesadarbojamies ar partijām, neiesaistāmies politiskajā aģitācijā, mūsu žurnālisti nav politisko partiju biedri vai darbinieki. Mēs neiesaistāmies organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai un negatavojam materiālus, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām. Ja kādā rakstā var rasties aizdoma par potenciālu interešu sadursmi, norādām to. Re:Check žurnālisti medija vārdā neizsaka viedokļus par politiski jūtīgiem jautājumiem un neisaistās kādu interešu grupu aģitācijā, izņemot, ja jautājums skar faktu pārbaudi un žurnālistiku kopumā. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus saistībā ar mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņu darba devējs.

Kļūdu labojumi

Ja pārbaudē esam pieļāvuši faktu kļūdas, tās labojam un pievienojam attiecīgu norādi zem raksta. Ja kļūda ir būtiska, attiecīgu norādi pievienojam arī pie raksta saitēm sociālajos medijos. Tāpat rīkojamies, ja esam saņēmuši būtisku informāciju, ko nezinājām raksta tapšanas laikā. Ja kļūda vai raksta papildinājums ir nozīmīgs (tajā skaitā, lai mainītu izteikuma vērtējumu), darām to, pievienojot attiecīgu norādi pie raksta virsraksta, zem raksta, kā arī pie tā saitēm sociālajos medijos. Ja būtiska kļūda pieļauta mūsu sociālo mediju ierakstos, piesakot rakstu, attiecīgo ierakstu dzēšam un nākamajā norādām, ka iepriekšējā ierakstā esam kļūdījušies. Raksti, kuros veikti labojumi (kopš 2022. gada vidus), redzami šeit, šeit un šeit.

Ja redzat mūsu rakstā kļūdu, lūdzu, dodiet ziņu uz recheck@rebaltica.com vai sociālajos medijos. Ja iesniedzēja un Re:Check komandas viedoklis par iespējamo faktu kļūdu atšķiras, lēmuma pieņemšanā tiek iesaistīti vēl divi Re:Baltica žurnālisti, kas ikdienā nestrādā faktu pārbaudē. Ja iesniedzēju neapmierina Re:Baltica gala atbilde, mūsu darbu iespējams apstrīdēt Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas padomē vai Latvijas Mediju ētikas padomē.

Dalība IFCN

Kopš 2019.gada novembra esam Starptautiskā Faktu pārbaudītāju tīkla (IFCN) dalībnieki. Savā darbā sekojam neitralitātes, atklātības, avotu izsekojamības un pārējām IFCN vadlīnijām. Ja jums šķiet, ka esam kādā no rakstiem tās pārkāpuši, jums ir iespēja par to informēt IFCN, rakstot šeit.

Dalība ECSN

Kopš 2023. gada novembra esam Eiropas faktu pārbaudes standartu tīkla (EFCSN) biedri. Tas nozīmē, ka ievērojam EFCSN noteiktos neitralitātes, atklātības, avotu izsekojamības, kļūdu labošanas un citus standartus. Ja jums šķiet, ka kādā rakstā esam tos pārkāpuši, jums ir iespēja par to informēt EFCSN, rakstot šeit.

Kas par to maksā

Re:Baltica ienākumiem ir trīs avoti. Pirmais – konkursa kārtībā iegūti granti, galvenokārt nāk no Eiropas Savienībā/NATO bāzētām organizācijām (gadu gaitā esam saņēmuši finansējumu pētnieciskajai žurnālistikai no IJ4EU, Open Society Foundations, Eiropas Komisijas/BECID, Sigrid Rausing Trust, Sabiedrības integrācijas fonda, Calouste Gulbenkian Foundation, POBB programmas u.c.). Otrs avots ir pašu ienākumi, ko gūstam, pasniedzot, moderējot pasākumus, veicot pētījumus, rakstot scenārijus dokumentālajām filmām un tās producējot, kā arī sniedzot faktu pārbaudes pakalpojumu META. Trešais ienākumu avots ir ziedojumi no juridiskām un privātpersonām. Re:Baltica ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, līdz ar to ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides. Visiem ziedotājiem – gan privātpersonām, gan organizācijām – kas ziedo vairāk nekā EUR 4999, ir jāparaksta vienošanās, ka ziedotājs pilnībā respektē Re:Baltica redakcionālo neatkarību.

2022. un 2023. gadā Re:Check jeb faktu pārbaudes daļas darbība pamatā tiek finansēta no trim avotiem. Tie ir Meta (Facebook) trešās puses faktu pārbaudes programma, Eiropas Savienības līdzfinansējums Baltijas Iesaistes centram informācijas traucējumu apkarošanā (BECID – Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders) un Eiropas Mediju un informācijas fonds (EMIF), kura finansējumu nodrošina Calouste Gulbenkian fonds. Norāde par konkrēto sadarbības partneri tiek pievienota katra raksta beigās. Atsevišķiem faktu pārbaudes rakstiem šādas norādes nav; to tapšana tiek finansēta no Re:Baltica kopējiem ieņēmumiem.

2022.gadā no Re:Baltica budžeta 8% bija ziedojumi, 32% granti un 60% nopelnījām paši. 2022. gadā Re:Baltica kopējie gada ieņēmumi bija 661 787 eiro. Visu Re:Baltica darbības gadu pārskati ir pieejami Uzņēmumu Reģistra datu bāzē.

Kas nodarbojas ar pārbaudi

Evita Puriņa ir Re:Check redaktore. Ieguvusi augstāko izglītību komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē. Strādā žurnālistikā kopš 1997.gada. Astoņus gadus rakstījusi par nacionālo politiku laikrakstā Diena, vēlāk bijusi galvenā redaktore vietējā laikrakstā Zemgales Ziņas. Rakstījusi pētnieciskos rakstus Re:Baltica, sabiedrisko mediju portālam lsm.lv un žurnālam Ir. Faktu pārbaudes žanrā strādā kopš 2015.gada, kad sāka veidot materiālus sabiedriskā medija portāla lsm.lv rubrikā Melu detektors.

Annija Petrova ir Re:Baltica un Re:Check žurnāliste. Ieguvusi politikas zinātnes maģistra grādu Latvijas Universitātē. Iepriekš strādājusi Latvijas Radio Ziņu dienestā.

Ronalds Siliņš ir Re:Check žurnālists. Ronalds Kopenhāgenas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu bioloģijā ar specializāciju mikrobioloģijā. Pirms Re:Check strādājis par redaktoru populārzinātniskajā žurnālā Ilustrētā Zinātne.


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712