Kas ir Re:Check

Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija.

Mūsu uzdevums

Re:Check uzdevums ir gādāt, lai sociālo tīklu laikmetā cilvēki saņemtu patiesu informāciju. Mēs pārbaudām, vai patiesībai atbilst politiķu, amatpersonu un citu viedokļu līderu publiski pausti izteikumi, dažādu organizāciju paziņojumi un sociālo tīklu vietnēs izplatītas ziņas.

Kā izvēlamies, ko pārbaudīt

Pārbaudei atlasām izteikumus vai paziņojumus, kuru pamatā ir fakti, nevis viedokļi. Visu pārbaudīt nav iespējams, tāpēc dodam priekšroku nozīmīgiem un aktuāliem apgalvojumiem. Nepievēršam uzmanību vispārzināmiem faktiem, bet gan tādai informācijai, kuru lasot, dzirdot vai redzot, mums rodas jautājums – vai tiešām tā ir? Sekojot sociālo tīklu saturam, atlasām ziņas un apgalvojumus, par kuriem runā vai ar kuriem dalās plašs cilvēku loks. Faktu pārbaudei gaidām pieteikumus arī no mūsu lasītājiem. Ja tev kāda ziņa vai apgalvojums šķiet faktoloģiski apšaubāms, raksti mums e-pastā recheck@rebaltica.com vai sūti mums ziņu sociālajos medijos.

Kā mēs pārbaudām

Lai noskaidrotu, vai izteikums atbilst patiesībai, nepaļaujamies uz citu cilvēku viedokļiem, bet meklējam pierādījumus dokumentos, pētījumos un datu bāzēs. Ja nevaram atrast informācijas avotus paši, lūdzam palīdzību attiecīgo nozaru ekspertiem. Katrā faktu pārbaudē norādām, kādus avotus esam izmantojuši un, ja iespējams, pievienojam saites, lai lasītājs varētu pārliecināties arī pats. Mēs vienmēr cenšamies sazināties ar izteikuma autoru, lai noskaidrotu, kur ņemta informācija, un uzklausītu pamatojumu, bet, ja saziņa nav bijusi iespējama, norādām, kāpēc. Katra fakta pārbaudē ievērojam vismaz četru acu principu – žurnālista gatavoto materiālu pārbauda redaktors, abi vienojas par piešķiramo vērtējumu, bet nepieciešamības gadījumā piesaista vēl vienu redaktoru.

Kā piešķiram vērtējumu

Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes:
Patiesība – apgalvojums atbilst patiesībai, izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms.

Tuvu patiesībai – apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes

Puspatiesība – apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Trūkst konteksta– tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas

Ētikas principi

Re:Baltica princips ir neatkarīga, atklāta un godīga žurnālistika. Mēs, Re:Check žurnālisti, pārbaudāmos apgalvojumus atlasām, analizējam un vērtējam, norobežojoties no savām politiskajām simpātijām. Cenšamies, lai līdzīgā apjomā tiktu pārbaudīti visu uz politiskās skatuves esošo partiju pārstāvju izteikumi. Ja pārbaudē esam pieļāvuši faktu kļūdas, tās labojam un zem raksta, kā arī pie to saitēm sociālajos tīklos pievienojam attiecīgu norādi. Tāpat rīkojamies, ja esam saņēmuši būtisku informāciju, ko nezinājām raksta tapšanas laikā. Mainām vērtējumu, ja kļūda vai raksta papildinājums ir nozīmīgs. Savā darbā ievērojam Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksu.

Dalība IFCN

Kopš 2019.gada novembra esam Starptautiskā Faktu pārbaudītāju tīkla (IFCN) dalībnieki. Savā darbā sekojam neitralitātes, atklātības, avotu izsekojamības un pārējām IFCN vadlīnijām. Ja jums šķiet, ka esam kādā no rakstiem tās pārkāpuši, jums ir iespēja par to informēt IFCN, rakstot šeit.

Kas par to maksā

Mūsu darbība tiek finansēta no Re:Baltica piesaistītajiem līdzekļiem. 2021.gadā Re:Check darbībai saņemts finansējums no Facebook, jo esam vieni no tā neatkarīgajiem jeb trešo pušu sadarbības partneriem faktu pārbaudes programmā. Daļu gada Vācijas vēstniecība Latvijā finansiāli atbalstīja faktu pārbaudi krieviski. Saņemtais finansējums neietekmē Re:Check redakcionālo neatkarību.

Kas nodarbojas ar pārbaudi

Evita Puriņa ir Re:Check redaktore. Ieguvusi augstāko izglītību komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē. Strādā žurnālistikā kopš 1997.gada. Astoņus gadus rakstījusi par nacionālo politiku laikrakstā Diena, vēlāk bijusi galvenā redaktore vietējā laikrakstā Zemgales Ziņas. Rakstījusi pētnieciskos rakstus Re:Baltica, sabiedrisko mediju portālam lsm.lv un žurnālam Ir. Faktu pārbaudes žanrā strādā kopš 2015.gada, kad sāka veidot materiālus sabiedriskā medija portāla lsm.lv rubrikā Melu detektors.

Annija Petrova ir Re:Baltica un Re:Check žurnāliste. Ieguvusi politikas zinātnes maģistra grādu Latvijas Universitātē. Iepriekš strādājusi Latvijas Radio Ziņu dienestā.

Ronalds Siliņš ir Re:Check žurnālists. Ronalds Kopenhāgenas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu bioloģijā ar specializāciju mikrobioloģijā. Pirms Re:Check strādājis par redaktoru populārzinātniskajā žurnālā Ilustrētā Zinātne.


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712