Kas ir Re:Check

Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija.

Mūsu uzdevums

Re:Check uzdevums ir gādāt, lai sociālo tīklu laikmetā cilvēki saņemtu patiesu informāciju. Mēs pārbaudām, vai patiesībai atbilst politiķu, amatpersonu un citu viedokļu līderu publiski pausti izteikumi, dažādu organizāciju paziņojumi un sociālo tīklu vietnēs izplatītas ziņas.

Kā izvēlamies, ko pārbaudīt

Pārbaudei atlasām izteikumus vai paziņojumus, kuru pamatā ir fakti, nevis viedokļi. Visu pārbaudīt nav iespējams, tāpēc dodam priekšroku nozīmīgiem un aktuāliem apgalvojumiem. Nepievēršam uzmanību vispārzināmiem faktiem, bet gan tādai informācijai, kuru lasot, dzirdot vai redzot, mums rodas jautājums – vai tiešām tā ir? Sekojot sociālo tīklu saturam, atlasām ziņas un apgalvojumus, par kuriem runā vai ar kuriem dalās plašs cilvēku loks. Faktu pārbaudei gaidām pieteikumus arī no mūsu lasītājiem. Ja tev kāda ziņa vai apgalvojums šķiet faktoloģiski apšaubāms, atsūti to mums: recheck@rebaltica.com

Kā mēs pārbaudām

Lai noskaidrotu, vai izteikums atbilst patiesībai, nepaļaujamies uz citu cilvēku viedokļiem, bet meklējam pierādījumus dokumentos, pētījumos un datu bāzēs. Ja nevaram atrast informācijas avotus paši, lūdzam palīdzību attiecīgo nozaru ekspertiem. Katrā faktu pārbaudē norādām, kādus avotus esam izmantojuši un, ja iespējams, pievienojam saites, lai lasītājs varētu pārliecināties arī pats. Mēs vienmēr cenšamies sazināties ar izteikuma autoru, lai noskaidrotu, kur ņemta informācija, un uzklausītu pamatojumu, bet, ja saziņa nav bijusi iespējama, norādām, kāpēc. Katra fakta pārbaudē ievērojam vismaz četru acu principu – žurnālista gatavoto materiālu pārbauda redaktors, abi vienojas par piešķiramo vērtējumu, bet nepieciešamības gadījumā piesaista vēl vienu redaktoru.

Kā piešķiram vērtējumu

Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes:
Patiesība – apgalvojums atbilst patiesībai, izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms.

Tuvu patiesībai – apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes

Puspatiesība – apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Ētikas principi

Re:Baltica princips ir neatkarīga, atklāta un godīga žurnālistika. Mēs, Re:Check žurnālisti, pārbaudāmos apgalvojumus atlasām, analizējam un vērtējam, norobežojoties no savām politiskajām simpātijām. Cenšamies, lai līdzīgā apjomā tiktu pārbaudīti visu uz politiskās skatuves esošo partiju pārstāvju izteikumi. Ja pārbaudē esam pieļāvuši faktu kļūdas, tās labojam un pievienojam zem raksta attiecīgu norādi un laiku, kad tas veikts. Tāpat rīkojamies, ja esam saņēmuši būtisku informāciju, ko nezinājām raksta tapšanas laikā. Esam Latvijas Žurnālistu asociācijas biedri un savā darbā ievērojam tās Ētikas kodeksu.

Kas par to maksā

Mūsu darbība tiek finansēta no Re:Baltica piesaistītajiem līdzekļiem. Tai ir trīs avoti. Pirmais – konkursos iegūti granti, galvenokārt no Eiropas Savienībā/NATO bāzētām organizācijām. Otrs avots ir pašu ienākumi. Trešais – ziedojumi no juridiskām un privātpersonām. Visiem ziedotājiem – gan privātpersonām, gan organizācijām – kas ziedo vairāk nekā EUR 4999, ir jāparaksta vienošanās, ka ziedotājs pilnībā respektē Re:Baltica redakcionālo neatkarību. Mēs nepieņemam politiska rakstura ziedojumus, kā arī ziedojumus no cilvēkiem, kuru reputācija redakcijai šķiet apšaubāma.

Kas nodarbojas ar pārbaudi

Evita Puriņa strādā žurnālistikā kopš 1997.gada. Astoņus gadus rakstījusi par nacionālo politiku laikrakstā Diena, vēlāk bijusi galvenā redaktore vietējā laikrakstā Zemgales Ziņas. Kopš 2012.gada ir brīvžurnāliste, rakstījusi pētnieciskos rakstus Re:Baltica, sabiedrisko mediju portālam lsm.lv un žurnālam Ir. Faktu pārbaudes žanrā strādā kopš 2015.gada, veidojot lsm.lv Melu detektoru.

Sabīne Bērziņa strādājusi par reportieri laikrakstā Diena un LTV ziņu dienestā, kā brīvžurnāliste rakstījusi arī žurnālam Ir. Šobrīd kā Erasmus Mundus stipendiāte mācās Orhūsas universitātē, Kalifornijas universitātē Bērklijā un Amsterdamas universitātē.

 


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712