Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Facebook cilvēki dalās ar kārtējiem ierakstiem, kuros apgalvots, ka vakcīnas ir eksperimentālas un Latvija pārkāpj starptautiskās normas, kas liedz cilvēkus bez piekrišanas pakļaut medicīniskiem eksperimentiem. Tā nav taisnība, jo vakcīnas nav eksperimentālas un vakcinācija notiek ar cilvēka piekrišanu. 

Lai pierādītu vakcinācijas nosacījumu it kā pretlikumību, vakcīnu pretinieki iepriekš kā pierādījumus izcēluši vairākus starptautiskos līgumus, piemēram, Nirnbergas kodeksu, Eiropas Cilvēkttiesību konvenciju, Ovjedo konvenciju. Re:Check rakstījis, kāpēc šīs saistības neliedz cilvēkiem pandēmijas laikā prasīt obligātu vakcinēšanos.

Tagad kādā ierakstā līdzīgi piesaukts ANO Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām. Pakts, piemēram, aizliedz verdzību, piespiedu darbu, brīvības atņemšanu bez tiesiska pamata. Tas atzīst ikviena tiesības uz domu, uzskatu, reliģijas, pulcēšanās brīvību, un nosaka, ka to ierobežot var tikai likumā paredzētajā kārtībā tādā apmērā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, veselību vai citu pamattiesību un brīvību aizsardzību.

Ieraksta autors citē pakta 7.pantu, kurš nosaka: “Nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgam, necilvēcīgam vai viņa pašcieņu aizskarošam sodam vai apieties ar viņu tādā veidā. Piemēram, nevienu personu bez tās brīvas piekrišanas nedrīkst pakļaut medicīniskiem un zinātniskiem eksperimentiem.” Viņš apgalvo, ka šis un citi panti, kas precizē šā panta piemērošanu, 

“šobrīd ir skaidri pārkāpti, turklāt nācijas apdraudējumu veic pats režīms, kas nemitīgi melo un maina noteikumus, ar diskriminācijas palīdzību spiežot cilvēkus piedalīties medicīnas eksperimentos.”

Ierakstā skaidri nav pateikts, taču no konteksta un tā autora atbildēm uz lietotāju komentāriem noprotams, ka viņš rakstīto par medicīniskiem eksperimentiem attiecina uz vakcīnām pret Covid-19

Re:Check iepriekš vairākkārt rakstījis, ka šīs vakcīnas nav medicīnisks eksperiments, tās ir izturējušas visas līdz apstiprināšanai nepieciešamās pārbaudes fāzes. Arī Valsts Zāļu aģentūra, kliedējot populāro mītu par vakcīnām kā eksperimentu, skaidro, ka nav pieļautas nekādas atkāpes no reģistrācijas prasībām un standartiem, ka vakcīnas nebūtu bijis iespējams reģistrēt bez izvērtētiem un Eiropas Zāļu aģentūrā apstiprinātiem trešās fāzes klīnisko pētījumu rezultātiem un ka tās nav eksperimentālas. 

Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents Ivars Neiders, kurš pēta bioētikas jautājumus, iepriekš Re:Check skaidroja, ka jebkurš medikaments ir eksperimentāls līdz brīdim, kamēr Zāļu aģentūra to apstiprina lietošanai. “Šajā gadījumā Eiropas Zāļu aģentūra ir apstiprinājusi vairākas vakcīnas, kuras tiek izmantotas Eiropas Savienības valstīs, un teikt, ka tās ir eksperimentālas, nav nekāda pamata,” sacīja Neiders. 

Viņš arī norādīja, ka var diskutēt par to, cik pamatoti izvirzīt noteiktām sabiedrības grupām prasību vakcinēties, taču ar varu nevienu nevakcinē, līdz ar to nepamatoti runāt par piespiedu vakcinēšanu. 

Arī Tiesībsargs Juris Jansons norādījis, ka sabiedrības veselība ir leģitīms mērķis pamattiesību ierobežojuma – obligātas vakcinācijas noteikšanai. Viņš arī atzinis, ka, nosakot pienākumu vakcinēties, valsts ir rīkojusies savu pilnvaru ietvaros, tai skaitā pirmšķietami nodrošinot dažādu Satversmē garantēto pamattiesību līdzsvaru. “Vakcināciju motivējoši pasākumi konkrētā tiesiskā regulējuma ietvaros nav vērtējami kā piespiešana, tie samērīgi vērsti uz leģitīma mērķa sasniegšanu – Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un sabiedrības veselības aizsardzību,” atbildē uz iedzīvotāju petīciju par ierobežojumiem darba tiesiskajās attiecībās novembra vidū rakstījis Tiesībsargs.

Secinājums: Apgalvojums, ka cilvēki spiesti piedalīties medicīniskos eksperimentos, nav pamatots, jo vakcīnas nav eksperimentālas, tās ir izturējušas visas nepieciešamās pārbaudes un saskaņotas atbilstoši standartiem. Vakcinācija netiek veikta piespiedu kārtā, bet ar cilvēka piekrišanu. 


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.