Trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas

Tīmeklī ik pa laikam tiek izplatīti apgalvojumi, ka Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) strādā daudz vairāk cilvēku nekā līdzīgās iestādēs Igaunijā un Lietuvā. Re:Check secināja, ka atšķirības pastāv, taču sociālo mediju ierakstos publicētie skaitļi nav korekti un netiek ņemts vērā būtisks konteksts – katras iestādes funkcijas un darba apjoms.

Nesen sociālajā medijā Facebook vairāk nekā 2000 cilvēku dalījušies ar ierakstu, kurā atkal salīdzināts visu trīs valstu dienestos strādājošo skaits un piedāvāts aizdomāties. 

Tajā teikts: 

Ir ko aizdomāties: Lietuvā ieņēmumu dienestā strādā 1332 darbinieki. Igaunijā 1049, bet Latvijā – 3850 darbinieku. Ieņēmumi Lietuvas valsts budžetā 2022. gadā 14,8 miljardi eiro. Igaunijā 13,3 miljardi eiro,Latvijā 10,70 miljardi eiro. Lietuvā ir 2,8 miljoni iedzīvotāju, Igaunijā 1,3, Latvijā 1,8.

Kā noprotams, šie skaitļi ņemti no portāla NRA rakstiem pagājušā gada vasarā. Portāls rakstīja, ka par Lietuvas un Igaunijas ieņēmumu dienesta darbinieku skaitu spriedis, saskaitot iestāžu mājas lapā norādītos darbiniekus. Vienā NRA rakstā arī pievienota rindkopa ar piebildi, ka “publiski pieejamie dati var izrādīties neprecīzi”, tāpēc portāls esot vērsies VID. Taču rakstā nav atrodama informācija, ka kopš tā laika dati būtu precizēti.

Cik darbinieku ir Baltijas valstu nodokļu administrācijās?

Re:Check jautāja visu trīs Baltijas valstu nodokļu administrācijām par to darbinieku skaitu un secināja, ka Facebook ierakstā minētie skaitļi nav korekti. 

Latvijas VID skaidroja, ka tajā 2023. gada 1. martā faktiski nodarbināti 3399 cilvēki. Tas ir par aptuveni 450 mazāk, nekā minēts Facebook ierakstā.

Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldē šī gada 1. janvārī bija nodarbināti 1196 cilvēki, Re:Check informēja iestādē. Tas ir par gandrīz 150 darbiniekiem vairāk nekā minēts ierakstā.

Savukārt Lietuvas Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcijā strādā 2470 cilvēki – tātad nepilnas divas reizes vairāk, nekā minēts ierakstā. Turklāt atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, Lietuvā muitas pārvalde nav ieņēmumu dienesta pakļautībā un darbojas kā atsevišķa vienība. Tur strādā vēl 1958 cilvēki, informēja Lietuvas Finanšu ministrija. Tātad kopējais šo abu iestāžu darbinieku skaits Lietuvā ir par aptuveni tūkstoš cilvēkiem lielāks nekā Latvijas VID.

Ar ko Latvijas VID atšķiras no pārējām kaimiņvalstīm?

Detalizēti nepārzinot visu valstu sistēmas, nav iespējams secināt, cik lielā mērā šie skaitļi ir salīdzināmi un ko liecina par katra dienesta darba efektivitāti. Tāpēc Re:Check lūdza komentāru VID. Tā kā šādi salīdzinājumi publiskajā telpā parādās regulāri, VID atšķirības analizējis jau iepriekš. Skaidrojums, piemēram, sniegts pirms vairākiem gadiem publicētā VID atbildē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai. 

VID arī tagad norāda, ka, pirmkārt, atšķiras funkcijas. VID skaidro, ka tā galvenās funkcijas ir nodokļu administrēšana, muitas lietu administrēšana, kā arī noziedzīgu nodarījumu nodokļu un muitas jomā un amata noziegumu izmeklēšana. Latvijā to visu dara VID, savukārt Lietuvā tie esot vismaz trīs dažādu institūciju pienākumi. Atsevišķa Lietuvā ir arī finanšu policija, kas Latvijas sistēmā ir VID sastāvā iekļautā Nodokļu un muitas policijas pārvalde, skaidro VID.

“Atšķirībā no Latvijas, ne Lietuvā, ne Igaunijā nodokļu un muitas administrācijas neveic nelegāli iegūtu līdzekļu uzraudzības funkcijas – to īstenošanu nodrošina pavisam citas atsevišķi izveidotas institūcijas,” rakstiskā atbildē skaidro Latvijas VID.

Tas arī norāda, ka Igaunijā informācijas tehnoloģijas nodrošinot centralizēta institūcija, bet Latvijā – pats VID. 

Otrkārt, atšķiras valstu ģeogrāfiskā izvietojuma un platības diktētais darba apjoms. Proti, Igaunijai ES sauszemes ārējā robeža ir 294 km gara, bet Latvijai – 407 km, norāda VID. Tātad atšķirīgs ir arī muitas posteņu skaits.

Secinājums: Facebook ierakstā nav korekti norādīts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nodokļu administrāciju darbinieku skaits. Igaunijā un Lietuvā darbinieku skaits ir lielāks, bet Latvijā mazāks, nekā teikts ierakstā. Nav ņemts vērā arī tas, ka visas trīs Baltijas valstu iestādes nav vienādas un to funkcijas un kopējais darba apjoms būtiski atšķiras. Neņemot vērā šīs atšķirības, salīdzināt darbinieku skaitu vien nav korekti. Vienlaikus, precizējot skaitļus un norādot uz atšķirīgajām funkcijām, Re:Check nevar secināt, vai Latvijas VID strādā tikpat efektīvi kā kaimiņvalstu analogie dienesti. Par to, ka Igaunijas dienesti strādā efektīvāk, iepriekš izteikušies ne tikai kritiķi no ārpuses, bet arī, piemēram, 2016. gadā toreizējā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.  


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam sešas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs), trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.