Bijušais partijas Saskaņa valdes loceklis un megaziedotājs Aivars Bergers zaudējis savā prasībā pret Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica (Re:Baltica) par goda un cieņas aizskaršanu saistībā ar publikāciju, kas norādīja uz naudas pārskaitījumiem viņam no starptautiskās naudas atmazgāšanas shēmās figurējušām firmām. 

Bergers 2019.gadā iesūdzēja Re:Baltica par rakstu “Saskaņas ziedotājam nauda no laundromāta, atbilžu vietā – atmiņas zudums”. Tajā, balstoties uz Zviedrijas sabiedriskās televīzijas rīcībā nonākušajiem Swedbank pārskaitījumu dokumentiem, kam bija pieeja arī Re:Baltica, tika norādīts, ka Bergers 2010. un 2011.gadā saņēmis 270 000 eiro no divām starptautiskās naudas atmazgāšanas shēmās izmantotām ārzonu firmām. Viena no firmām bija izmantota tā sauktajā Magņitska afērā, otra – Azerbaidžānas laundromātā. 

Bergers Re:Baltica toreiz apgalvoja, ka šādus pārskaitījumus neatceras un nekomentēs. Turklāt Bergers neuzskatot sevi par publisku personu, tāpēc viņam uz Re:Baltica jautājumiem neesot jāatbild. 

Re:Baltica bija citās domās – Bergers bija publiska persona, jo bija kandidējis vēlēšanās, Saskaņas valdē nonācis gandrīz pirms desmit gadiem un publikācijas brīdī joprojām tur bija, bet pārskaitījumu laikā bija amatpersona – valdes loceklis – pašvaldībai piederošajā Rīgas pilsētbūvniekā. Turklāt kopš 2005.gada viņš bija ziedojis Saskaņai un divām tās priekštecēm vairāk nekā 140 000 eiro.

Bergers pēc publikācijas prasīja atsaukt septiņas frāzes, kuras uzskatīja par aizskarošām, bet vairumā gadījumu Re:Baltica atteicās, jo uzskatīja tās par pamatotām. Nodibinājums laboja savu kļūdu attiecībā uz vienu no tām – bija neprecīzi norādīts, ka Bergers pēc “Rīgas pilsētbūvnieka” atstāšanas bijis līdzīpašnieks 24 firmās, lai gan bija bijis 23, bet pēc amata atstāšanas – trijās, kā arī precizēja, kurām konkrēti partijām viņš ziedojis un kāpēc tās uzskatāmas par Saskaņas daļām.

Būdams neapmierināts ar iznākumu, Bergers vērsās tiesā un pieprasīja no Re:Baltica 25 000 eiro kompensāciju. Viņš argumentēja, ka neesot notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem, publicētās ziņas apgrūtinājušas viņa politisko darbību, uzņēmējdarbību (bankas slēdz kontus, sadarbības partneri pārtrauc sadarbību) un rada viņam materiālus zaudējumus. 

Pirmās instances tiesa Bergera prasību atzina par daļēji pamatotu un nolēma par labu viņam piedzīt 8000 eiro kompensāciju un tiesas izdevumus.

Gan Re:Baltica, gan Bergers spriedumu pārsūdzēja. Īsi pirms lietas izskatīšanas otrajā instancē Bergers vērsās pie Re:Baltica ar mierizlīguma piedāvājumu, piedāvājot atsaukt prasību un atteikties no mantiskās kompensācijas, ja Re:Baltica vienkārši dzēsīs no publikācijas viņa apstrīdētās daļas. Turklāt, pusēm vienojoties, to varētu paturēt noslēpumā. Re:Baltica no piedāvājuma atteicās, jo šādu praksi neīsteno, turklāt bija pārliecināta, ka ar tās rīcībā esošajiem pierādījumiem publikācijas patiesumu var veiksmīgi aizstāvēt tiesā.

2021.gada novembrī Rīgas apgabaltiesa pilnībā noraidīja Bergera prasību gan par goda un cieņas aizskārumu, gan morālā kaitējuma atlīdzināšanu, un piesprieda Bergeram atlīdzināt Re:Baltica tiesāšanās izdevumus. 

Tiesa norādīja, ka Re:Baltica rīcībā esošā pierādījumu bāze bijusi pietiekama, lai pamatotu publikācijā pausto, un Re:Baltica, pretēji Bergera apgalvojumiem, nav norādījusi, ka viņš būtu iesaistīts naudas atmazgāšanā, bet gan norādījusi uz naudas saņemšanu no starptautiskās shēmās izmantotām firmām. “Būtisks ir apstāklis, ka atbildētāja pirms raksta/intervijas publicēšanas ir vērsusies pie prasītāja, lai noskaidrotu šos apstākļus un dotu iespēju novērst jebkādu šaubīgu vai nepareizu raksta interpretāciju pirms tā publicēšanas. Neizskaidrojot šo informāciju un nenoliedzot arī pašu pārskaitījumu saņemšanu, Civillietu tiesas kolēģijas ieskatā pats prasītājs ir veicinājis raksta kontekstu, kura fons neitrālam lasītājam no malas atstāj neatbildētus jautājumus un sēj šaubas par saņemto pārskaitījumu mērķiem,” teikts spriedumā. 

Bergers par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā, ko tiesa šonedēļ noraidīja. Līdz ar to spēkā paliek spriedums, ka Re:Baltica nav aizskārusi viņa godu un cieņu, un viņam ir jāsedz Re:Baltica tiesāšanās izdevumi 4853,35 eiro apjomā. 

“Esmu ļoti gandarīta par tiesas spriedumu, jo sasniegtais rezultāts ir nozīmīgs ne tikai konkrētās lietas ietvaros, bet arī pētnieciskās žurnālistikas nozarei kopumā. Ar pētnieciskās žurnālistikas metodēm ne vienmēr ir iespējams iegūt pilnībā neapstrīdamus faktus, taču sabiedrībai ir tiesības saņemt arī tādu informāciju un pētniecības rezultātā iegūtos secinājumus, kas liek uzdot jautājumus par kādas personas rīcības tiesiskumu,” teica Re:Baltica tiesā pārstāvējušā Cobalt Legal zvērinātā advokāte Linda Bīriņa. 

Viņa norādīja, ka tiesa ir detalizēti izvērtējusi publikāciju un precīzi uztvērusi, ka jautājums ir par Bergera kontā nonākušās naudas izcelsmi, uz ko viņš atteicās atbildēt. “Proti, publikācijas mērķis bija informēt sabiedrību par to, ka šādi naudas pārskaitījumi prasītāja kontā ir bijuši. Tiesa atzina, ka Bergera rīcība, neatbildot uz žurnālistu jautājumiem un nekomentējot notikušos darījumus, ir veicinājusi publikācijas kontekstu, kuras fons neitrālam lasītājam no malas atstāj neatbildētus jautājumus un sēj šaubas par saņemto pārskaitījumu mērķiem. Būtiski, ka tiesa arī pievienojās argumentiem, ka žurnālisti atbilstoši žurnālistikas vidi regulējošām normām nevar atklāt visus informācijas avotus, dažkārt arī dokumentus, kas uz avotiem norādītu,” teica Bīriņa. 

Bergers komentārā Re:Baltica pauda gandarījumu par sprieduma daļām, kurās teikts, ka rakstā nav norādīta nepārprotama un nenoliedzama viņa saistība ar abiem laundromātiem. Tas, kā arī viņam labvēlīgais pirmās instances spriedums, sniedzot gandarījumu un pamatojot prasības celšanu. Turklāt viņš uzskatot, ka Re:Baltica publikācija nebūtu tapusi, ja viņš nebūtu opozīcijas partijas Saskaņa biedrs. 

Ar pilnu Bergera komentāru, kā arī ar abiem spriedumiem var iepazīties šeit un šeit. Bergeram ir 60 dienas sprieduma izpildei.


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.