Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Sociālajos medijos popularitāti guvis dezinformācijas izplatītāja Jāņa Pļaviņa video, kurā apgalvots – masku vilkšana sabiedriskās vietās neesot obligāta, jo ir pretrunā augstāk stāvošam normatīvajam aktam – Ovjedo konvencijai. Tā nav taisnība. Speciālisti uzsver, ka konvencija attiecas uz ārstniecību un zinātnisko izpēti, savuārt maskas uzskatāmas par individuālās aizsardzības līdzekļiem un to nēsāšana nav ārstnieciska manipulācija. 

Ko apgalvo Pļaviņš?

Masku vilkšana veikalos, publiskos pasākumos vai citur nav obligāta, savā video vēsta Pļaviņš. “Manam apgalvojumam ir ļoti vienkāršs juridisks pamatojums,” viņš uzsver un atsaucas uz Ovjedo konvenciju jeb Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā – Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Pļaviņš stāsta, ka šī konvencija ir ar augstāku juridisku spēku nekā Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta prasība vilkt maskas sabiedriskās vietās. 

Apgalvojumus viņš pamato ar konvencijas 2. pantu, kas nosaka: “Pirmajā vietā vienmēr jābūt indivīda interesēm un labklājībai, nevis vienīgi sabiedrības vai zinātnes interesēm.” 

Tāpat viņš piemin konvencijas 5. pantu, kurā teikts: “Jebkādu ar veselību saistītu darbību drīkst veikt tikai ar attiecīgās personas brīvprātīgu un apzinātu piekrišanu. Šai personai iepriekš jāsaņem adekvāta informācija par šīs darbības mērķi un būtību, kā arī par tās sekām un risku. Attiecīgā persona var jebkurā laikā brīvi atsaukt piekrišanu.”

Pēc video parādīšanās par Ovjedo konvenciju, izceļot tos pašus pantus, savos sociālo mediju kontos rakstīja arī pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Aldis Gobzems.

Uz ko attiecas Ovjedo konvencija?

Par video apgalvoto saņēmām daudzu lasītāju jautājumus, tāpēc lūdzām ekspertu skaidrojumu. 

Aicinājums nevilkt mutes un deguna aizsegus jeb sejas maskas, balstot to Ovjedo konvencijā, ir nepamatots. Konvenciju šajā jautājumā video autors nepiemēro precīzi un konsekventi, Re:Check skaidro Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) juridiskās zinātnes doktora studiju programmas vadītāja Karina Palkova un RSU docente, tiesību zinātnes nepilna laika bakalaura studiju programmas vadītāja Inga Kudeikina. 

Konvencijas mērķī norādīts, ka tā attiecināma uz bioloģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu. Proti, konvencija attiecas uz ārstniecību un zinātnisko izpēti. Bet maskas uzskatāmas par individuālās aizsardzības līdzekļiem un to nēsāšana nav ārstnieciska manipulācija, uzsver ekspertes. “Līdz ar to mēs nekādā gadījumā nesaskatām likumsakarību, kāpēc tiek pieminēta tieši šī konvencija,” uzsver RSU Juridiskās fakultātes docētāja Palkova. Saistībā ar video piesaukto konvencijas 5. pantu Palkova norāda, ka tas attiecas uz pacienta piekrišanu ārstnieciskai darbībai, medicīniskai manipulācijai, piemēram, operācijai, orgānu transplantācijai, dalībai zinātniskos pētījumos, bet ne uz tādu prasību kā sejas maskas uzvilšana sabiedriskā vietā.

Video Pļaviņš uzsver, ka maskas nēsāšana ir “vistiešākā ar veselību saistītā darbība”, un, ja cilvēki netic, viņš aicina aplūkot veselības definīciju. Viņa veidotā dezinformācijas portāla rakstā par šo tematu minēta Pasaules veselības organizācijas veselības definīcija. Arī tas ir maldinoši. “Protams, ka nav pieņemami paņemt Pasaules veselības organizācijas definīciju un to attiecināt uz biomedicīnas konvenciju, kuras mērķis jau pats par sevi ir pavisam citāds nekā minēts video,” uzsver Palkova. 

Pļaviņš kopumā ļoti vispārīgi un selektīvi atsaucas uz konvenciju cilvēktiesību aspektā, secina ekspertes. Norādot uz atsevišķiem pantiem, viņš arī noklusē par Ovjedo konvencijas 26. pantu. 

Šī atruna paredz, ka, izņemot atsevišķus gadījumus, ierobežojumi ir pieļaujami, ja tie paredzēti tiesību aktos un vajadzīgi demokrātiskas sabiedrības sabiedriskās drošības interesēs, tostarp, lai aizsargātu sabiedrības veselību un citu cilvēku tiesības un brīvības.

Turklāt, pat ja masku vilkšanas kontekstā runā par cilvēktiesībām, atsevišķos gadījumos arī tās var tikt ierobežotas. To, ka jebkurā valstī ir ierobežojumi, arī iepriekš Re:Check skaidroja eksperti. Tāpat Palkova un Kudeikina norāda uz Satversmes tiesas spriedumiem par to, ka cilvēktiesības ir ierobežojamas, ja tas vajadzīgs sabiedrības labā. Proti, ja tas paredzēts ar leģitīmu tiesību aktu un, ja labums no ierobežojuma ir lielāks nekā ierobežojuma sekas.

Re:Check jau vēstīja par citiem maldinošiem popularitāti guvušiem sociālo mediju video un ierakstiem par to, ka prasībai nēsāt maskas sabiedriskajā transportā it kā neesot likuma spēka. Prasību lietot sejas maskas noteica Ministru kabineta noteikumos, un Saeima ar likumu tam šādas tiesības deleģējusi. Līdz ar to šī prasība nav prettiesiska.

Secinājums: Ovjedo konvencija nav attiecināma uz sejas masku vilkšanu, bet gan uz medicīniskām manipulācijām, piemēram, dalību zinātniskos pētījumos, operāciju, orgānu transplantāciju. Turklāt pat tad, ja tā attiektos, video autors neņem vērā, ka sabiedrības drošības interesēs konvencijā pieļauj izņēmumus.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.