Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Facebook kopumā vairāki tūkstoši lietotāju dalījušies ar diviem video, kuros apgalvots, ka, būvējot 100 000 eiro vērtu jaunu māju, nodokļos jānomaksā vairāk nekā tā vērta. Re:Check, konsultējoties ar grāmatvedi, pārrēķināja video autora minētās izmaksas. Secinājums – nodokļos būtu jānomaksā 58%, nevis 114% vai pat 163%, kā rēķinājis abu video autors. Turklāt arī pats princips, kā video autors rēķinājis nodokļu summu, ir nekorekts – viņš saskaitījis nomaksātos nodokļus no vairākiem atsevišķiem naudas aprites cikliem.

Ar  video dalījušies teju trīs tūkstoši cilvēku. Tā autors izklāsta plānu par dzimtas mājas būvniecību un rēķina, cik naudas būs jānomaksā nodokļos, lai projektu īstenotu. Viņš stāsta, ka plāno būvēt māju par 100 tūkstošiem uz zemes gabala, kas izmaksājis 20 tūkstošus eiro. Pirmajā video viņš norāda, ka nodokļu slogs ir 114%.

Cik jāmaksā nodokļos, lai nopelnītu mājai?

Video autors daļēji atklāj, kā nodokļu slogu rēķinājis. Proti, tajā viņš vispirms ieskaitījis nodokļus no algas, kas saņemta, kamēr izdevies sakrāt mājai un zemei nepieciešamos 120 tūkstošus eiro. Video autors skaidro:

“Lai darbadevējs man spētu samaksāt 2000 eiro uz rokas, man ir jānopelna 3548 eiro 37 centi kā minimums, jo 1548 eiro 37 centi aiziet nodokļos. Un tad es varu saņemt 2 tūkstoši eiro uz rokas. Un tātad, lai es nopelnītu 120 tūkstošus eiro, 60 mēnešu laikā kopsummā es būšu arī nodokļos nopelnījis un samaksājis 92 902 eiro un 20 centus.”

Lai gan aprēķins ir pareizs, jāņem vērā, ka video autors nodokļu slogā ierēķinājis ne tikai nodokļus, kas maksāti no paša darba ņēmēja algas, bet arī tos, kas jāmaksā darba devējam. Grāmatvede, SIA Numeri valdes locekle Lilita Beķere norāda, ka tas nav korekti. Tikai darba ņēmēja nodokļu daļa būtu 859,22 eiro. 

Beķere arī atgādina, ka no šīs summas īsts nodoklis ir tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis jeb 544,71 eiro. Pārējā daļa ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, kuru izmanto, lai uzkrātu pensiju, bezdarbnieka un slimības pabalstus. Respektīvi, iemaksāto summu cilvēki daļēji saņem atpakaļ.

Pēc Re:Check uzdotajiem jautājumiem autors publicēja otru video, kurā detalizētāk skaidroja, kā līdz šiem aprēķiniem nonācis. Tajā viņš secināja, ka nodokļos no algas esot jāmaksā 77,4%. Tā nav taisnība. Ierēķinot visas darba devēja izmaksas, nodokļos jāmaksā 43,6%, savukārt tikai darba ņēmēja maksāto nodokļu slogs ir 30%. Video autors 77,4% ieguvis, jo kļūdaini tos rēķinājis no algas, kas saņemta “uz rokas”, nevis no algas “uz papīra”.

Cik jāmaksā nodokļos no būvmateriāliem?

Pirmajā video tā autors arī stāsta, cik, viņaprāt, būtu jāmaksā nodokļos par būvmateriāliem:

“Apmēram pusi no mājas būvniecības izmaksām sastāda būvmateriālu cena, un apmēram puse ir darbaspēks. Tātad ņemam 50 tūkstošus, dodamies uz būvmateriālu veikalu, sapērkam visu nepieciešamo mājas būvniecībai un pievienotās vērtības nodoklī samaksājam 21%, kas ir 8677 eiro un 69 centi. 

No pievienotās vērtības nodokļa (PVN) būvmateriāliem summa aprēķināta pareizi. Tiesa, otrajā video, kurā kopējais “dzimtas īpašuma nodokļa slogs” izaudzis līdz 163%, autors šo summu kļūdaini palielinājis līdz 10,5 tūkstošiem eiro.  Šāda kļūda radusies, jo pirkuma summa, 50 tūkstoši eiro, jau ietver PVN. Nodoklis jāaprēķina no būvmateriālu cenas bez PVN.

Cik jāmaksā no celtnieku algām?

Pirmajā video autors stāsta:

Un otrus 50 000 eiro paredzam algām, no kuriem samaksājam atkal nodokļos 28 181 eiro un 72 centus. Un tātad kopsummā no 100 tūkstošiem eiro mēs atkal nodokļos esam samaksājuši 36 859 eiro 41 centu vai pavisam kopā tas sastāda 129 761 eiro un 61 centu.”

No izklāsta nav skaidrs, kā video autors rēķinājis, jo nomaksātais nodokļu apmērs atkarīgs no tā, cik strādnieki un cik ilgi mājas celšanā nodarbināti. Arī, vai celtniekiem ir apgādājamie, piemēram, bērni. Kad ar šiem jautājumiem Re:Check vērsās pie autora, otrajā video viņš sniedza detalizētāku skaidrojumu.

Mājas būvniecībai viņš nolīgšot 10 cilvēkus uz mēnesi. Katram cilvēkam, ieskaitot visas darba devēja izmaksas, paredzēti 5000 eiro. Jāņem vērā, ka video autors rēķina nodokļus tā, it kā pats būtu darba devējs, nevis, piemēram, kāda būvkompānija. Rezultātā video autors apgalvo, ka nodokļos esot jāmaksā 78,7%. Patiesībā – 44,04%. Video autors 78,7% ieguvis, jo atkal rēķinājis tā, it kā nodokļus būtu jāmaksā no algas “uz rokas”, nevis algas “uz papīra”.

Vai kopumā jāmaksā 163%?

Pēc tam video autors saskaitījis, cik procenti kopumā jāmaksā nodokļos. Viņš ieguvis 163%. Patiesībā, ja rēķina, cik daudz no 100 tūkstošus eiro vērtās mājas maksāts nodokļos, kas tieši saistīti ar tās celtniecību –  par būvmateriāliem un celtnieku algām – jāmaksā 30,7%.

Savukārt, ja ieskaita arī nodokļus no savas algas, kas sakrāta mājas būvniecībai, kā to vēlas darīt video autors, nodokļu apjoms jārēķina no 60 mēnešalgām iztērētajiem līdzekļiem (algas un darba devēja izmaksām). Tā ir summa, kas saņemta, pirms maksāti kādi nodokļi par algu vai par mājas būvniecību – 212 902 eiro. Savukārt video autors nekorekti nodokļu proporciju rēķinājis no mājas celtniecības izmaksām bez nodokļiem. Tādēļ mūsu aprēķins liecina, ka, pat ieskaitot no autora paša sakrātās algas maksātos nodokļus, to kopējā summa veido 58%, nevis 163%. 

Kāpēc nav pareizi rēķināt tā, kā to dara video autors?

Valsts ieņēmumu dienests (VID), kam arī lūdzām video saturu komentēt, norāda, ka nepareizs ir pats princips. Proti, video autora stāstā faktiski notika divi atsevišķi darījumi – autors saņēma darba algu un kāds būvuzņēmums saņēma atlīdzību par darba veikšanu. Tātad būtībā veikti divi naudas apgrozījuma cikli. “Protams, ar video stāsta beigām konkrētas naudas ceļojums nav beidzies – būvuzņēmuma darbinieki un piegādātāji savukārt ir tērējuši naudu un arī viņu naudas saņēmēji to darījuši – katrā darījumā tika maksāti nodokļi,” skaidro VID. Ja turpina nodokļu sloga aprēķinu tālāk par vienu naudas aprites ciklu, nodokļos samaksātā summa ar laiku pieaug līdz bezgalībai.

Turklāt video autors ir ignorējis, ka nauda, ko iztērē viena persona, ir citas personas ienākums, līdz ar to pieaug ne tikai nodokļi, bez arī dažādu cilvēku ienākumu kopsumma. Tātad pie neierobežotas naudas aprites neierobežotā laika periodā “nodokļu summa ir bezgalīga, bet tikpat bezgalīgi ir nebeidzamās darījumu ķēdes dalībnieku summārie ienākumi,” skaidro VID.

Secinājums:

Būvējot jaunu 100 tūkstošus eiro vērtu māju, nodokļu slogs nav jāmaksā 163%. Nodokļos, kas tieši saistīti ar celtniecību, jāmaksā 30,7% no izmaksām, bet, ieskaitot arī nodokļus, kas maksāti, kamēr sakrāta alga – 58%. Video autors 163% ieguvis, nodokļu slogu kļūdaini rēķinot no summas, no kuras nodokļi jau samaksāti, nevis no kopējām izmaksām, kurā ieskaitīta gan paša un strādnieku algas ar nodokļiem, gan būvmateriāli ar PVN.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.