Rīgas dome no Re:Baltica nepamatoti slēpusi pašvaldības nodibinājumā Riga.lv nodarbināto personu vārdus un personām veiktos maksājumus, kā arī valdes sēžu protokolu kopijas. Tas izriet no Rīgas Administratīvās rajona tiesas sprieduma, ar kuru Rīgas domei uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt. Spriedums pasludināts 25. oktobrī.

Re:Baltica minētās ziņas Rīgas domei pieprasīja 2017. gada novembrī, veidojot pētījumu Ko Ušakovs tev nestāsta. Atbildes nesaņemot, Re:Baltica vērsās tiesā. Tiesa norādījusi, ka Riga.lv gadījumā jāņem vērā, ka nodibinājumu Riga.lv izveidoja Rīgas pilsētas pašvaldība, līdz ar to tajā nepārprotami ir ieguldīti Rīgas nodokļu maksātāju līdzekļi, un nodibinājuma ieņēmumu lielāko daļu veido Rīgas domes dotācija. Līdz ar to sabiedrībai ir tiesības uzzināt informāciju par šo līdzekļu izlietošanu.

Rīgas dome informāciju nevēlējās izsniegt, aizbildinoties gan ar komercnoslēpuma sargāšanu, gan Riga.lv darbinieku kā privātu personu datu aizsardzību. Taču, kā norādīja tiesa, šādos gadījumos, valsts pārvaldes iestādēm ir jāizvērtē, vai tiek ievērots līdzsvars starp sabiedrības interesēm no vienas puses un darbinieka tiesībām uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību no otras puses. Tiesa skaidroja, Re:Baltica informāciju par darbinieku atalgojumu pieprasīja objektīvu apsvērumu dēļ, nevis interesējoties par šo darbinieku privāto dzīvi.

Tiesa arī atzina, ka informācija par Riga.lv darbinieku algu un citām izmaksām var palielināt pārredzamību attiecībā uz Rīgas domes un tās iestāžu darbību, kas, savukārt, ir sabiedrības interesēs. Arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir atrunāti gadījumi, kuros valsts iestādēm informācija par darbinieku atalgojumu nav jāsniedz – neviens no tiem neattiecas uz Riga.lv.

Papildus tiesas lēmumam par informācijas atklāšanu, nolemts par labu Re:Baltica no Rīgas pilsētas pašvaldības piedzīt arī Re:Baltica samaksāto valsts nodevu 30 euro apmērā. Spriedumu vēl var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Autore: Madara Eihe, Re:Baltica
Redaktore: Liene Barisa-Sermule, Re:Baltica
Grafika: Lote Lārmane, Re:Baltica