Roka roku mazgā. Cik jānoziedo, lai iegūtu vērienīgu iepirkumu? Vari apskatīt būvfirmas, kuru pārstāvji ir ziedojuši partijām un to kopējo summu iepirkumos. Pretim būvfirmai ziedojumu summa, ko konkrētās firmas pārstāvis, vai īpašnieks ziedojis. Uzmanību: summas var dublēties gadījumā, ja viens ziedotājs ir saistīts ar vairākām firmām!