Jūlijā sociālajos medijos atkal vairākkārt izskanēja nepatiesa informācija par Stambulas konvenciju. Piemēram, ka tās ratificēšana Latvijā atļaus viendzimuma laulību vai iekļaus skolu mācību materiālos “idejas” par viendzimuma attiecībām un dzimuma maiņu. Kāds dezinformators pat klāsta, ka sievietes slepkavība Jēkabpilī esot inscenēta, lai gūtu atbalstu konvencijai.

Vai konvencijas ratificēšana atļaus viendzimuma laulību?

Nav taisnība

Iestājoties pret konvencijas ratificēšanu, bieži izskan, ka tās rezultātā Latvijā būs jāatļauj viendzimuma laulība. Piemēram, kādā Facebook ierakstā publicēta lapaspuse no Vijas Beinertes grāmatas Mans konservatīvais kompass:

“Latvijai, ja tā ratificētu šo konvenciju, turpmāk nāktos interpretēt Satversmes 110. pantu, kā arī Civillikuma 35. panta otro daļu “dženderisma” sociālās teorijas gaismā, proti, atļaut viendzimuma “laulību”, pat nemainot Satversmes 110. panta pirmā teikuma redakciju.”

Tā nav taisnība. Stambulas konvencijā nav pantu, kas paredz atļaut viendzimuma laulību vai citā veidā regulēt, kas ir laulība. To norādījusi arī Eiropas Padome, Latvijas Labklājības ministrija (LM) un Satversmes tiesa (ST). 2021. gadā ST norādīja, ka Stambulas konvencijas piemērošanas joma “aptver tikai vardarbības izskaušanu un neuzspiež nekādu īpašu laulības vai ģimenes formu pieņemšanu vai ieviešanu”.

Jāpiebilst, ka Stambulas konvenciju ratificējušas vairākas valstis, kurās nav atļautas viendzimuma laulības: Horvātija, Slovēnija, Kipra, Grieķija, Polija un Rumānija.

Sarakstē ar Re:Check Beinerte skaidroja, ka šādu juridisko prognozi kā iespējamu izteikusi juridisko zinātņu doktore Baiba Rudevska, piemēram, nesenā NRA intervijā. Tajā viņa teica: “Tas, ka jēdzieni “sieviete” un “vīrietis” nav obligāti jāsaprot kā bioloģiskas būtnes, bet gan kā sociāli konstruēti jēdzieni. Un tas savukārt – īsākā vai ilgākā termiņā – jau pavērs ceļu uz viendzimuma “laulību” ieviešanu, kuru tāpat uzspiedīs ST. Man par to nav ne mazāko šaubu.” Beinerte minēja, ka “ņemot vērā ST darba stilu, kas ļoti labi atspoguļojas šādos ST spriedumos: (..), šī juridiskā prognoze, kuru 2016. gadā izteica Dr. iur. Baiba Rudevska, ar ļoti lielu varbūtību varētu piepildīties.”

Vai SK uzspiestu mācību materiālus par LGBT+ tematiem?

Trūkst konteksta

Tālāk Facebook ierakstā redzams Beinertes citāts:

“Konvencijas 14. pants uzliek par pienākumu iekļaut viendzimuma attiecību un dzimuma kā izvēles jautājuma idejas “visu izglītības līmeņu mācību programmās” gan valsts, gan privātajās skolās un bērnudārzos.”

Atbildot uz jautājumu, kā viņa pamato grāmatā rakstīto par izglītību, Beinerte norādīja uz jau minēto konvencijas 14. pantu un paskaidrojošā ziņojuma 53. punktu. Tajā plašāk runāts par diskriminācijas veidiem, no kuriem jāizvairās, cenšoties sasniegt konvencijas mērķus, kā tas ir noteikts konvencijas 4. pantā. Minētajā 53. punktā, piemēram, paskaidrota 4. pantā minētā dzimuma identitāte.

Konvencijas 14. pantā nav minētas viendzimuma attiecības vai dzimuma izvēle. 14. pants paredz mācību programmās iekļaut vielu par dzimumu līdztiesību un lomām, ar dzimumu saistītu vardarbību, savstarpēju cieņu, nevardarbīgu konfliktu atrisināšanu un tiesībām uz cilvēka integritāti. Maijā LM Re:Check skaidroja, ka cilvēka integritāte ir “cilvēks kopumā un veselumā, kad cilvēks sevi uztver kā vērtību, kā nozīmīgu cilvēces daļu, vienlaikus izprotot un apzinoties arī citu personību lomu un nozīmi”. 

Konvencijas paskaidrojošajā ziņojumā teikts, ka dalībvalstis – ja tās uzskata par nepieciešamu – var izstrādāt mācību vielu, kas popularizētu augstāk minētās vērtības un izglītotu par dažādajiem vardarbības veidiem. Valstīm, kas ratificējušas SK, tas netiek uzspiests. Kontekstam jāpiebilst, ka LM 2018. gada prezentācijā norādīja, ka konvencijas dēļ nav paredzēts mainīt izglītības saturu.

Vai SK ir panti par dzimuma maiņu?

Nav taisnība

Kādā nesenā video par SK saturu maldināja arī dezinformators Rūdolfs Brēmanis, sakot:

“Kopumā tur arī visādi nepieņemami punkti par dzimuma maiņas lietām.

Brēmanim nav taisnība. Konvencijā nav pantu, kas paredz jebkādā veidā regulēt dzimuma maiņu vai citus ar to saistītus jautājumus.

Līdzīgus maldus – par dzimuma maiņu vai trešā dzimuma atzīšanu – izplata SK oponenti arī citās ES dalībvalstīs. Viņi galvenokārt atsaucas uz konvencijas 3. pantu, kurā ir dokumentā izmantoto terminu definīcijas. Šajā pantā teikts, ka “ar terminu „dzimums” tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem”.

Definīcija atbilst tam, ko parasti saprot ar terminu “sociālais dzimums” jeb tā saukto dženderu. Tas ir īpašību kopums, ko veido konkrētas sabiedrības vai kultūras priekšstati par dzimumiem. Tas, kādas īpašības un uzvedība tiek piedēvēta vīriešiem un sievietēm, atšķiras dažādās kultūrās un mainās laikā. Šo terminu jau vairākas desmitgades izmanto akadēmiskajā literatūrā, lai aprakstītu sociāli konstruētas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Dzimums konvencijā šādi definēts, jo vardarbība pret sievietēm bieži vien ir saistīta ne tikai ar fiziskām dzimumu atšķirībām, bet arī ar dzimumu lomām, stereotipiem un sabiedrībā pieņemtām normām par to, kā viņām būtu jāizturas vai jārīkojas.

Stambulas konvencijas nav starptautiska sazvērestība

Nav taisnība

Video laikā Brēmanis arī stāsta virkni sazvērestības teoriju par Stambulas konvenciju. Pēc viņa teiktā kāds esot samaksājis Latvijas politiķiem, lai konvencija tiktu ratificēta:

Kā tas ir viņiem izdevies? Samaksājot naudiņas. Tas arī atbild uz jautājumu, kāpēc ar mums te tie politiķi tik dedzīgi pēkšņi te par visu pārējo tiesībām pofig, bet (..) homoseksuāļus mēs te iekalsim konvencijā.”

Savukārt partijas, kas to neatbalsta, piemēram, Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts, vienkārši neesot saņēmuši savu kukuļa daļu.

Viņš arī melo, ka šogad aprīlī Jēkabpilī sieviete nogalināta mērķtiecīgi, lai popularizētu konvenciju:

“Visdrīzāk Jēkabpilī [un] Tukumā tie gadījumi bija speciāli iniciēti, lai radītu sabiedrībā šausmu stāstu, cik tālu esam nodzīvojuši, ka bez Stambulas konvencijas – nu nekādi!”

Tālāk Brēmanis lēš, ka konvencijas ratificēšana dos tiesības dažādām organizācijām cilvēkiem atņemt viņu bērnus. Nevienam no šiem apgalvojumiem Brēmanis pierādījumus nesniedz, un tie ir pilnīgi viņa izdomājumi.

Secinājums: Vija Beinerte un Rūdolfs Brēmanis izplata nepatiesu informāciju par Stambulas konvenciju. SK ratificēšana neparedz atļaut viendzimuma laulības vai LGBT+ tematu iekļaušanu skolu mācību materiālos. SK nav iekļauti panti par dzimuma maiņu.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!

Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam sešas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs), trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. 


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.