Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Jūnija sākumā dezinformators un Memory Water tirgotājs Jānis Pļaviņš savā Facebook profilā publicējis video, kurā viņš maldina par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) plāniem pandēmiju aizsegā kontrolēt PVO dalībvalstis. Tas, viņaprāt, notikšot, pieņemot globālo pandēmiju konvenciju – starptautisku sadarbības līgumu, kas nodefinētu PVO dalībvalstu tiesības un pienākumus saistībā ar pandēmiju novēršanu un apturēšanu. Pļaviņš savā video jauc kopā vairākas sazvērestības teorijas un piemin ar konvenciju nesaistītus cilvēkus. Ar Pļaviņa ierakstu dalījušies gandrīz 1000 Facebook lietotāju.

Pļaviņš apgalvo, ka globālā pandēmiju konvencija paredzētu, ka pandēmijas gadījumā Pasaules veselības organizācijas dalībvalstu vara tiktu nodota “globālistu elites” rokās:

“Jūs atceraties, mēnešiem gāja runas, ka Pasaules Veselības organizācija plāno pieņemt globālo pandēmijas konvenciju (līgumu – red.), kas paredzēja suverēno varu pandēmijas gadījumā nodot no nacionālām valstīm (..) nodot šīm te globālistu elitēm.”

Pļaviņš arī stāsta, ka maija beigās notikušajā Pasaules Veselības organizācijas asamblejā Āfrikas valstis esot iestājušās pret šo globālo pandēmiju konvenciju:

“Visu cieņu, visu godu Āfrikas valstīm, kas iestājās pret šo (..) praktiski kā pats Švābs arī saka pret šo te ceturto industriālo revolūciju.”

Pļaviņa apgalvojums ir nepatiess divos veidos. Pirmkārt, globālās pandēmiju konvencijas pieņemšana neļautu PVO pārņemt varu no tās dalībvalstīm. Otrkārt, notikumā, uz kuru atsaucas Pļaviņš – šā gada Pasaules Veselības organizācijas asamblejā – netika apspriesta vai lemta šīs konvencijas pieņemšana.

Kas ir globālā pandēmiju konvencija?

Šā gada martā Eiropas Padome atbalstīja PVO lēmumu izstrādāt globālo pandēmiju konvenciju – starptautisku sadarbības līgumu, kurā būtu noteiktas PVO dalībvalstu tiesības un pienākumi pandēmiju gadījumā. Tā kā lēmums izstrādāt konvenciju pieņemts pirms diviem mēnešiem, šobrīd tā ir vēl tikai melnraksta stadijā. Likumsakarīgi nevar spriest par topošās konvencijas saturu, jo teksts nav pieejams.

Nav skaidrs, cik juridiski saistoša būtu šī konvencija, ja to pieņemtu. PVO dalībvalstīs jau spēkā esošie Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi (SVAN) ne vienmēr tiek pildīti. Akadēmiskajā žurnālā Global Jurist starptautiskās likumdošanas profesors Andrea Spanjolo raksta, ka PVO nav spējīga piemērot sankcijas dalībvalstīm, kas pārkāpj Starptautiskos veselības aizsardzības noteikumus vai rīkojas pretēji oficiāliem PVO ieteikumiem.

Augstāk minētais parāda, ka nav pamata domāt, ka globālā pandēmiju konvencija ļautu Pasaules Veselības organizācijai pandēmiju laikā pārņemt varu no tās dalībvalstīm. Jāpiebilst, ka ne Pļaviņš, ne citi šīs sazvērestības teorijas izplatītāji nesniedz konkrētus pierādījumus saviem apgalvojumiem.

Vai Āfrikas valstis iestājās pret globālo pandēmiju konvenciju?

Šā gada maijā Pasaules Veselības organizācijas asamblejā netika lemts par globālo pandēmiju konvenciju. Tādēļ pretēji Pļaviņa teiktajam Āfrikas valstis tajā nemaz nevarēja pret konvenciju iebilst. Asamblejas darba kārtībā bija, piemēram, PVO finansējuma palielināšana, ģenerāldirektora vēlēšanas, klīnisko pētījumu uzlabošana, karš Ukrainā, dažāda veida nepārnēsājamās slimības, medicīnas iekārtu nosaukumu standartizācija un citas tēmas.

Ja asamblejā netika spriests par globālo pandēmiju konvenciju, pret ko iebilda Āfrikas valstis? Asamblejā tika lemts par konkrētu grozījumu Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos (SVAN). SVAN ir tiesiskā sistēma, kas nosaka, kādas ir valstu tiesības un pienākumi gadījumos, kad ar veselību saistīti notikumi vai ārkārtas gadījumi draud ietekmēt citas valstis. Šie noteikumi jau ir spēkā un tie nav tas pats, kas nākotnē plānotā globālā pandēmiju konvencija.

Āfrikas valstis iebilda pret noteikumu 59. panta grozījumu. Šis pants nosaka to, cik ātri stājas spēkā jauni SVAN noteikumi un grozījumi. Attiecīgais 59. panta grozījums paredzēja šo laika posmu saīsināt no diviem gadiem uz vienu. Āfrikas reģions iebilda pret tik īsu laika posmu. “Āfrikas reģions ir vienisprātis, ka [noteikumus grozījumu pieņemšanas] process nedrīkst būt sasteigts,” asamblejā deklarēja Āfrikas reģiona pārstāvis Mozus Kītile. Tomēr 27. maija vakarā PVO dalībvalstis pieņēma šos 59. panta grozījumu pēc tam, kad atbilstoši Āfrikas valstu prasībām tika pagarināts laiks, kurā dalībvalstis var noraidīt jaunus noteikumus vai grozījumus. 

Klausam Švābam nav saistības ar globālo pandēmiju konvenciju

Sava video laikā Pļaviņš globālo pandēmiju konvenciju nosauc par “Klausa Švāba ceturto industriālo revolūciju”:

“Visu cieņu, visu godu Āfrikas valstīm, kas iestājās pret šo (..) praktiski kā pats Švābs arī saka pret šo te ceturto industriālo revolūciju.”

Ceturtā industriālā revolūcija un globālā pandēmiju konvencija ir divas pilnīgi nesaistītas lietas. Enciklopēdijā Encyclopaedia Britannica un akadēmiskajā literatūrā skaidrots, ka ceturtā industriālā revolūcija ir tehnoloģisku, politisku un kulturālu izmaiņu kopums, ko paredz 21. gadsimtā. Tā ir individuālu cilvēku un organizāciju pamatoti minējumi par to, kā pasaule varētu mainīties dažādu jaunu tehnoloģiju iespaidā. Ceturtās industriālās revolūcijas stūrakmeņi ir mākslīgā inteliģence, automatizācija, gēnu rediģēšana, 3D printēšana, robotika un vispārīgas izmaiņas cilvēku spējā radīt jaunas idejas un lietas. 

Pasaules Ekonomikas foruma dibinātājs un izpilddirektors Klauss Švābs ir viens no cilvēkiem, kas šādus minējumus ir izteicis. Viņš arī ir palīdzējis šo ideju popularizēt sabiedrībā. Savā 2016. gada grāmatā Ceturtā industriālā revolūcija Švābs spriež, ka digitālās un citas tehnoloģijas, kā arī tā sauktie “lielie dati”, vērienīgi un strauji mainīs pasauli. Grāmatā Švābs apskata potenciālās izmaiņas un izsaka savus pareģojumus. 

Atgādinām, ka globālā pandēmiju konvencija ir izstrādes procesā esošs starptautisks sadarbības līgums par PVO dalībvalstu rīcību pandēmiju laikā. Tā un ceturtā industriālā revolūcija ir pilnīgi dažādas lietas. Viens ir konkrēts PVO dalībvalstu sadarbības līgums, bet otrs – ideju kopums par jaunu tehnoloģiju ietekmi uz dažādām dzīves jomām.

Beigās jāpiebilst, ka Pļaviņa ieraksts norāda, ka viņš informāciju smēlies no kāda raksta, kas sākotnēji publicēts Aleksa Džounsa interneta vietnē. Alekss Džounss ir amerikāņu sazvērestību teoriju izplatītājs, kurš patlaban tiek tiesāts par Sendihukas pamatskolas apšaudes upuru apmelošanu. Par viņu jūnija sākumā rakstījām šeit.

Secinājums: Nav pamata domāt, ka globālās pandēmiju konvencijas (līguma) pieņemšana ļautu Pasaules Veselības organizācijai pandēmiju laikā pārņemt suverēno varu no tās dalībvalstīm. Šā gada Pasaules Veselības organizācijas asamblejā netika lemts par globālo pandēmiju konvenciju, un līdz ar to Āfrikas reģiona valstis nevarēja asamblejas laikā pret to iestāties. Āfrikas valstis iebilda pret konkrētu grozījumu Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos. Klausam Švābam un ceturtajai industriālajai revolūcijai nav saistības ar Pasaules Veselības organizācijas plānoto globālo pandēmijas konvenciju.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.