Ja esat skolotājs, tad finansiāli visienesīgāk ir strādāt Mārupes, Olaines un Ādažu novados, bet vismazāk saņem skolotāji Raunas, Aglonas un Durbes novados, liecina Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” izveidotā datu karte ar pedagogu vidējo atalgojumu pēc reformas visās Latvijas pašvaldībās.

Pērnā gada gada septembrī stājās spēkā pedagogu algu reforma, kas ierobežoja pieļaujamo kontaktstundu skaitu, bet vienlaikus palielināja likmi par vienu slodzi līdz 680 eiro un arī viena skolotāja apmācāmo skolēnu skaitu. To pavadīja protesti, jo ieguvējas izrādījās specskolas, novadi ar sakārtotāku skolu tīklu, bet zaudēja daļa ģimnāziju skolotāju, kas vairs nevarēja strādāt lielās slodzes.

“Re:Baltica” ilgstošas sarakstes rezultātā no Izglītības un zinātnes ministrijas iegūtie dati gan par algām, gan kvalitātes un pašvaldību piemaksām rāda, ka reformas rezultātā vidējā pedagogu alga ir samazinājusies 11 no 119 novadiem un lielajām pilsētām: Ludzas (-57,52 EUR),  Salaspils (-52,2), Raunas (-44,5), Neretas (-35,91), Mērsraga (-34,4), Aglonas (-26,4), Kandavas (-17,23), Preiļu (-11,01), Rugāju (-7,7), Madonas (-5,71) un Pāvilostas (4,8) novados.

Vēl 6 samazinājums vai palielinājums bijis nenozīmīgs – Cēsu un Ikšķiles (-2,25), Carnikavas (-1,22), Ādažu (-0,10) Inčukalna (1,07), Mālpils (0,73) novados. Pārējie kopumā ir ieguvēji.

Olaines un Ādažu novadu skolotāju salīdzinoši lielākās algas – attiecīgi vidēji 1013 eiro un 987 eiro mēnesī pirms nodokļiem – izskaidrojamas ar to, ka šo novadu skolas ir Latvijas pirmajā trijniekā viena skolotāja apmācāmo skaita ziņā (attiecīgi 11,2 un 12,2 skolēni uz pedagogu), taču Mārupe nav pat pirmajā divdesmitniekā.

Lielāko pedagogu atalgojumu Latvijā Mārupē nodrošina pašvaldības piemaksa gandrīz piektdaļas algas apmērā (18%). Tik lielu piemaksu kā bagātā Pierīgas pašvaldība neatļaujas neviena cita.

Lai redzētu sava novada situāciju, datu kartē no “Vidējā alga” pārslēdzieties uz skatījumu “Izmaiņas pēc reformas”.

Kuros 20 novados pedagogi saņem visvairāk Kuros 20 novados pedagogi saņem vismazāk
MĀRUPES NOVADS 1,121.09 RAUNAS NOVADS 508.28
OLAINES NOVADS 1,013.51 AGLONAS NOVADS 508.89
ĀDAŽU NOVADS 987.50 DURBES NOVADS 533.41
STOPIŅU NOVADS 962.89 BALTINAVAS NOVADS 539.78
IKŠĶILES NOVADS 958.23 STRENČU NOVADS 541.35
BABĪTES NOVADS 943.13 JĒKABPILS NOVADS 542.54
SALASPILS NOVADS 936.12 AIZPUTES NOVADS 542.62
ĶEKAVAS NOVADS 922.31 APES NOVADS 547.38
IECAVAS NOVADS 896.09 AMATAS NOVADS 551.10
AUCES NOVADS 884.84 KRUSTPILS NOVADS 563.09
SIGULDAS NOVADS 882.58 VECPIEBALGAS NOVADS 564.88
JAUNPILS NOVADS 875.08 VIĻAKAS NOVADS 565.72
ROPAŽU NOVADS 872.11 NĪCAS NOVADS 570.49
LIELVĀRDES NOVADS 867.39 JAUNJELGAVAS NOVADS 571.98
PRIEKUĻU NOVADS 861.59 RUCAVAS NOVADS 572.53
PĻAVIŅU NOVADS 861.25 ALŪKSNES NOVADS 584.06
OGRES NOVADS 849.44 RUGĀJU NOVADS 585.26
VIESĪTES NOVADS 847.92 CIBLAS NOVADS 586.78
RĪGA 840.43 GULBENES NOVADS 588.72
JĒKABPILS 837.42 RIEBIŅU NOVADS 588.85

Dati: Vidējā pedagoga alga novadā EUR/ mēn., pirms nodokļiem.

Avots: IZM, iegūti 10.11.2016. Aprēķinos nav ņemti vērā darbinieki ar slodzēm, kas mazākas par 5h un alga lielāka par 50 EUR/h, jo tie pamatā ir skolu direktori vai citi pašvaldību atbalstīti darbinieki, nevis pedagogi.
Aprēķini: Lote Lārmane, Re:Baltica
Izejas datu fails: Individuālās pedagogu algas
Teksts: Sanita Jemberga, Re:Baltica


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Lasiet arī:
Jaunā skola
Lemberga kursos jāpiedalās
Optimizācija caur asarām
Pazudis arodskolā