Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Atbalsti mūs un dalies ar rakstu!

Kas jādara, lai visiem Latvijas bērniem būtu vienādas iespējas iegūt labu izglītību.

– Jāizstrādā skolu novērtēšanas sistēma, kurā tiek analizētas skolēnu sekmes atbilstoši ģimeņu sociālekonomiskajai situācijai, stundu apmeklējums, absolventu tālākās gaitas un vecāku viedoklis.

– Jāreorganizē mazās lauku skolas, izvērtējot katru skolu individuāli.

– Jāievieš algu reforma, kas lauku skolotājiem ļautu nopelnīt pieklājīgu algu, strādājot arī ar mazu bērnu skaitu. Sistēma jāvienkāršo, lai topošie skolotāji zinātu, cik saņems, sākot darbu skolā.

– Reformējot atalgojuma sistēmu, jānovērš skolotāju pārslodze, panākot, ka vairāk laika paliek stundu sagatavošanai, konsultācijām, pašizglītībai.

– Jāsamazina augstāko izglītības iestāžu skaits, kurā māca jaunos pedagogus, koncentrējot līdzekļus studiju kvalitātes uzlabošanai.
Jāceļ prasības studentiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem. Atlasīt labākos no labākajiem.

– Skolās jāstrādā profesionāliem mentoriem, kas palīdz un māca pedagogiem savstarpēji sastrādāties, lai pilnveidotu savas mācīšanas prasmes un uzlabotu skolēnu individuālos sasniegumus.

– Jāizveido mentoru programma jaunajiem skolotājiem, uzsākot darbu. Tieši pirmajos divos darba gados jaunais skolotājs iegūst priekšstatu par skolu un izveido savu profesionālo “rokrakstu”.

– Jāuzlabo skolotāju darba vide, palielinot viņu autonomiju un iesaisti ar mācību procesu saistītu lēmumu pieņemšanā.

– Skolām jāizstrādā metode, kas ļautu izvērtēt katra skolēna individuālos sasniegumus mācību gada laikā. Šobrīd galvenais vērtējums ir atzīmes, bet tās neparāda katra bērna inviduālo progresu.

– Pašvaldības līmenī jāsadarbojas attiecīgajām iestādēm (skola, sociālais dienests, policija), lai efektīvi risinātu konkrēta skolēna uzvedības vai sekmju problēmas. Nepieciešamības gadījumā palīdzību sniegt arī vecākiem.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Atbalsti mūs un dalies ar rakstu!