Valsts ieņēmumu dienesta informācija par Latvijas ārstu atalgojumu 2013.gada vasarā – lielākās algas konkrētās amatu kategorijās, nostrādāto stundu skaits un atalgojums dažādās slimnīcās.

2013.gada vasarā Valsts ieņēmumu dienests pēc Re:Baltica lūguma sagatavoja anonimizētu informāciju par Latvijas ārstu atalgojumu. Šajā google excel dokumentā atradīsiet kopumā piecas lapas ar informāciju dažādos griezumos.

(Lai apskatītu konkrēto lapu, spiediet uz lapas nosaukumu dokumenta apakšā, lai skatītu tabulu pilnā izmērā, klikšķiniet šeit – Ārstu algas)

Lapa ar nosaukumu “1.tabula” skaidro par kurām medicīnas iestādēm apkopota informācija. Mēs atlasījām piecas lielākās valsts un pašvaldību slimnīcas valstī, kā arī trīs privātās medicīnas iestādes.

Lapa ar nosaukumu “2.tabula” parāda darba algu samaksu pēc amata kategorijām, norādot, kurā iestādē atalgojums izmaksāts – valsts, pašvaldības, vai privātā slimnīcā.

Lapa ar nosaukumu “3.tabula” parāda mediķu darba vietu skaitu. Respektīvi, darba vietas, kur attiecīgais mediķis 2013.gada jūlijā saņēmis atalgojumu. Šos datus VID pirmo reizi sāka pieprasīt pagājušajā vasarā. Kā redzēsiet, dažu mediķu nostrādāto stundu skaits mēnesī pārsniedz fizisko stundu skaitu mēnesī. Re:Baltica sīkāku skaidrojumu šim faktam nav pētījusi.

Lapa ar nosaukumu “4.tabula” parāda TOP 50 izmaksāto atalgojumu vienā darba vietā konkrētiem mediķiem (vārdi nav minēti, tikai amata kategorija) 2013.gada maijā, jūnijā un jūlijā. Tā kā šie ir atvaļinājuma mēneši, salīdzinājumam ņēmām ilgāku laika periodu. Tabulā parādās arī amatu kategorija “cits” – zem šī dalījuma iekļauti dati par mediķu profesijām ar nelielu darbinieku skaitu. VID uzskatīja, ka šajos gadījumos varētu identificēt konkrētas personas, tādēļ amata kategorija netika nosaukta.

Jāpiebilst, ka šajā sadaļā norādīts viss atalgojums, ko konkrētais mediķis saņēmis vienā darba vietā. VID atsevišķi netiek izdalīts, vai šajā atalgojumā ietilpa alga, piemaksas, vai atvaļinājuma nauda.

Lapa ar nosaukumu “5.tabula” parāda izmaksāto lielāko, mazāko un vidējo atalgojumu labāk apmaksātajām ārstu profesijām, ņemot vērā darba devēju.

Re:Baltica pateicas VID par sadarbību!