Šobrīd sociālo pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību Latvijā nosaka katra pašvaldība atsevišķi. Līdz ar to pabalsti atšķiras atkarībā no pašvaldības ieņēmumiem un nabadzīgajos Latvijas reģionos tie ir niecīgi. Pasaules Bankas pētījums rāda, ka liela daļa mājokļu pabalstu pašvaldības izmaksājušas turīgām ģimenēm, bet uzraugošās valsts iestādes bijušas pasīvas, lai sistēmu mainītu.

Valdība arī rīkojusies pretēji Pasaules Bankas ieteikumiem, jo ar 2013.gadu visus sociālos pabalstus piešķirs un no savas kabatas izmaksās tikai pašvaldības. Krīzes laikā valsts pašvaldībām līdzfinansēja GMI un mājokļa pabalstus. Pasaules Banka iesaka Labklājības ministrijai pašai uzņemties šo pabalstu izmaksu. Tad arī visās pašvaldībās pabalsti būtu vienādi, nevis atkarīgi no vietējās varas rocības. 2011.gadā pašvaldības sociālajos pabalstos kopumā izmaksāja 53 miljonus latu jeb trīs reizes vairāk nekā pirms desmit gadiem.

Šajās kartēs piedāvājam apskatīt cik daudz katra Latvijas novada iedzīvotāji saņēmuši sociālos pabalstus (sarkanā karte) un kāda bija vidējā pabalstos izmaksātā summa uz vienu novada iedzīvotāju (zilā karte). Braucot ar “peli” uz konkrēto novadu, varat redzēt cik 2011.gadā katra pašvaldība vidēji izmaksāja vienam cilvēkam mājokļa pabalstā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai. Zem kartes iespējams apskatīt sīkāku izmaksāto pabalstu sadalījumu.

Lai skatītu karti pilnā izmērā ar visiem datiem – spied šeit, vai uz kartes attēla.