Atbalsti mūsu darbu un dalies.

Uzskatāmas grafikas parāda būvniecības iepirkumu dinamiku un sadalījumu pa ziedotājiem un pārējiem.