Nav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors melo vai neapzināti maldina

Novembra beigās Eiropas Zāļu aģentūra apstiprināja vakcīnu pret Covid-19 bērniem vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, kas radījis jaunu maldināšanas vilni sociālajos medijos. Piemēram, Facebook lietotāji aktīvi dalās ar video, kurā ārsts homeopāts Edgars Mednis un juriste Agita Galiņa spriež par vakcinācijas it kā kaitīgumu un viens otram piekrīt, ka skolās bērni varot tikt vakcinēti pat bez vecāku atļaujas. Tā nav taisnība, izglītībās iestādes bērnus nevakcinē ne ar, ne bez vecāku atļaujas un tām arī nav tādu tiesību.

Mednis, par kura maldinošajiem apgalvojumiem jau vairākkārt rakstīja Re:Check, video saka:

“Bet vai tu esi dzirdējusi to iespēju, ka bērna palaišana skolā – tā  jau esot informēta piekrišana jebkurām manipulācijām, tajā skaitā medicīniskām, kas notiek skolā.”

Juriste Agita Galiņa viņam atbild:

“Ja tu vienu reizi kā vecāks esi uzrakstījis – jā, es piekrītu, ka manam bērnam veic testēšanu, tas, ko esmu redzējusi … viņi pamato to tā, ka zem šīs pašas atļaujas, lai veiktu bērnam medicīnisko manipulāciju, tas ir attiecināms arī uz potēšanu.”

Mednis un Galiņa video pauž arī citus nepatiesus apgalvojumus, piemēram, ka vakcinācija “izslēdz reproduktīvo sistēmu” un veicina neauglību. Re:Check šos apgalvojumus iepriekš jau vairākkārt atspēkojis

Re:Check rakstiski jautāja Galiņai Facebook, kādi avoti ir informācijai par vakcinēšanu skolās un reproduktīvās sistēmas “izslēgšanu”, taču viņa atbildi nesniedza. Arī Mednis uz Re:Check jautājumiem neatbild.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) Re:Check norāda, ka izglītības iestādēs Latvijā bērni netiek vakcinēti, vakcinācija ir vecāku izvēle un arī jāorganizē tā pašiem. IKVD vecākā eksperte Jana Veinberga stāsta, ka skolas veic tikai tās darbības, kas noteiktas normatīvajos aktos. “Skolēnu skrīninga testēšana notiek atbilstoši MK noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Savukārt citi MK noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēniem tiek sniegta pirmā palīdzība skolās.” 

Šie noteikumi paredz, ka, ja bērns skolā gūst traumu vai saslimst, tad skolai ir jāsniedz pirmā palīdzība, un, ja trauma ir smaga vai slimība apdraud bērna veselību vai dzīvību, jāizsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Šādos gadījumos skolām ir nekavējoties jāinformē vecāki. Tāpat skolām jānodrošina atbalsts, ja bērnam ir hroniskas saslimšanas, un vismaz reizi gadā jāveic kašķa un pedikulozes jeb utu pārbaude.

IZM Re:Check informēja, ka līdz šim no vecākiem saņemti aptuveni 50 iesniegumi, kuros viņi aizliedz savus bērnus vakcinēt pret Covid-19. Šāda satura iesniegumu paraugi tiek izplatīti Facebook. Tajā runāts par genocīdu un konvencijām un brīdinājuma formā uzsvērts, ka skola nedrīkst ar viņu bērniem veikt medicīniskas manipulācijas. Iesniegumā teikts, ka vakcīnām pret Covid-19 joprojām trūkstot datu par to drošību un efektivitāti un ka izglītības iestādes atbilstoši Nirnbergas kodeksam un Ovjedo konvencijai neesot tiesīgas viņu bērnus vakcinēt pret Covid-19. Tie ir nepamatoti apgalvojumi. Tāpat iesniegumā piesaukti pacientu tiesību likumi un pat krimināllikums.

Re:Check šoruden rakstīja par līdzīgām vakcīnu noliedzēju aktivitātēm – viņu iedvesmoti, vecāki apgrūtināja skolu vadītāju darbu, iesniegumos apšaubot testēšanas likumību.

No 16.decembra vakcīnu pret Covid-19 drīkst saņemt ikviens bērns no piecu gadu vecuma. Veselības ministrijas mājaslapā norādīts, ka piecus līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinācija notiek pie ģimenes ārstiem, kā arī poliklīnikās, veselības centros un slimnīcās, turklāt potēšana notiek vecāka vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Vecāku atļauja Latvijā nepieciešama līdz 13 gadus vecu bērnu vakcinēšanai.  

Vairākās valstīs, piemēram, Izraēlā, Lielbritānijā, Polijā tika lemts, ka 12 – 17 gadu veco pusaudžu vakcinēšanu var organizēt arī skolās. Latvijā līdz šim šāds priekšlikums nav izvirzīts; izglītības un zinātnes ministre norādījusi, ka vakcinēšanu skolās neatbalsta. 

Secinājums: Bērna palaišana skolā vai piekrišana viņa testēšanai nenozīmē, ka skolā ar viņu var veikt visa veida medicīniskas darbības un vakcinēt. Normatīvie akti Latvijā nepieļauj iespēju izglītības iestādēs veikt bērnu vakcināciju.


Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.

Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!


Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam piecas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta) un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com


NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712

Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.