Izglītība ir taisnākais ceļš ārā no nabadzības, bet Latvijas laukos tas sāk vest pretējā virzienā. No izglītības slīdlentes pārāk bieži nokrīt bērni ar sliktākiem apstākļiem ģimenē, uzvedības un mācību traucējumiem. Pedagogi noveco, bet jaunieši uz skolām neraujas. Taču lēmumi, kam būtu jāmaina sistēma, ieguļ atvilknēs.

Ivetas ģimene dzīvo pilsētas nomalē, un Matīss, Beāte un Līga bija vieni no pirmajiem, kuri pirmdienas rītos kāpa skolas autobusā. Direktore Valentīna Liniņa (priekšplānā) sarunājusi, ka pie viena paši iebrauc arī pēc ES apmaksātā “skolas piena”, ko pilsētas skolām atved ražotājs. Foto: Kaspars Goba
Lielākā daļa atbraucēju Salas skolēnu ir no Preiļiem. Pirmdienas rītos kāpj autobusā, piektdienas pēcpusdienās dodas mājās. Foto: Kaspars Goba
Lielās meitenes Līga (no kreisās) un Lāsma šogad mācīsies Preiļos. Smelteros darba dienas pavadīs Matīss, Beāte un arī mazais Raivis, kurš līdz šim apmeklēja bērnudārzu Preiļos. Foto: Kaspars Goba
Matīss Salas skoliņā nokļuva triju gadu vecumā un drīz vien to sauca par mājām. Audzinātājas izauklēja, lielās māsas uzmanīja. Foto: Kaspars Goba
Salas skolas devītajā klasē, kuru pagājušogad pabeidza Līga, mācījās septiņi skolēni. Četri, viņu vidū Līga, tālāk apgūs profesiju arodvidusskolās, bet trīs devās uz speciālo internātskolu. Foto: Kaspars Goba
Salas skolas vecākajā ēkā, kur mācās lielie, vēl cer ierīkot centrālapkuri, lai nebūtu jākur daudzās krāsnis. Foto: Kaspars Goba
Preiļu pašvaldība brīvpusdienas nodrošina visiem novada skolēniem, bet trūcīgajām ģimenēm vislielākais atbalsts, arī finansiāli, ir internāts. Pašvaldība sedz visas izmaksas, ieskaitot četras ēdienreizes dienā. Foto: Kaspars Goba
Sala savulaik viena no apkaimē pirmajām lauku skolām atvēra pirmsskolas grupu. Intuitīvi jūtot, cik svarīgs mazuļu vēlākajām skolas gaitām ir tas, ko viņi ne vienmēr saņem mājās - ikdienas rotaļas, spēles, pirmo burtiņu mācīšanās. Tagad daļa arī pašu mazāko darba dienas pavada skolas internātā. Foto: Kaspars Goba
Katru pavasari Salas skolā notiek vecmāmiņu balle, kas sākas ar bērnu koncertu un beidzas ar sēšanos pie galda. Smelteru ciemā skola ir vienīgā vieta sanākšanai. Vietējie tur svin apaļas jubilejas, kristības un pat kāzas. Foto: Kaspars Goba
Laukos bērnu ir maz, un koncertos uz skatuves tiek visi bez izņēmuma. Izdošanās un zālē sēdošo prieks problēmu māktu ģimeņu bērniem ceļ nereti zemē iedzīto pašapziņu. Foto: Kaspars Goba
Preiļu pašvaldība brīvpusdienas nodrošina visiem novada skolēniem, bet trūcīgajām ģimenēm vislielākais atbalsts, arī finansiāli, ir internāts. Pašvaldība sedz visas izmaksas, ieskaitot četras ēdienreizes dienā. Foto: Kaspars Goba
Tāpat kā daudzviet laukos Salas pamatskolā vairums bērnu mācās apvienotās klasēs. Arī tad vienā bieži nesanāk vairāk par desmit skolēniem. Foto: Kaspars Goba
Priekuļu skolā pagājušajā mācību gadā bija tikai 24 skolēni, bet deputāti gaida un skolu neslēdz. Šogad daļā nesen izremontētās ēkas pagaidu mītni atradusi Latgalē pirmā vecāku veidotā alternatīvā privātskola. Preiļu Brīvajā skolā skolosies 15 bērni no divu līdz astoņu gadu vecumam. Vietējā ciema bērnu starp viņiem nav. Foto: Kaspars Goba